Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Wetlands als natuurlijke klimaatbuffer

Wetlands als natuurlijke klimaatbuffer

Wetlands of draslanden leveren een belangrijke bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering in Vlaanderen. Wetlands beschermen tegen overstromingen en waterschaarste. Daarnaast functioneren ze ook als koolstofopslag en groene airco in oververhitte stedelijke gebieden. De voorbije 50 à 60 jaar verloor Vlaanderen 75% van zijn natte natuur. In het LIFE-project Wetlands4Cities werkt de Vlaamse Milieumaatschappij daarom samen met 5 projectpartners aan het herstel en de versterking van wetlands als natuurlijke klimaatbuffers.

Banner Wetlands4Cities in Mechelen

Wat en waarom?

De impact van klimaatverandering is zeer aanwezig in middelgrote Europese steden zoals Mechelen (BE) en Tilburg (NL). De aangrenzende natuur- en landbouwgebieden kampen regelmatig met droogte en verlies van biodiversiteit. Wetlands4Cities wil de stedelijke kernen en hun omliggende natuurgebieden weerbaar maken tegen klimaatveranderingen. Door dit samen aan te pakken, kan het stedelijk hemelwaterbeleid bijdragen aan het herstel van de omliggende natuurlijke wetlands.

Wetlands4Cities zal een totaal van 360 hectare wetlands herstellen (320 ha in Mechelen en 39 ha in Tilburg) met als doel de weerbaarheid tegen overstromingen te vergroten, het hitte-eiland effect tegen te gaan, de biodiversiteit te laten toenemen en natuurlijke recreatiemogelijkheden te creëren.

Doel van het project

Wetlands4Cities stelt vier specifieke doelstellingen voorop:

  1. De gevolgen van overstromingen en droogte verminderen door herstel van natuurlijke wetlands, het vergroten van de infiltratie in de stedelijke gebieden en het versterken van het natuurlijk waterlandschap tussen de steden en de omgeving.
  2. De leefbaarheid verbeteren door herstel van de natuurlijke hydrologische toestand met als gevolg een toename van biodiversiteit en natuurlijke recreatiemogelijkheden.
  3. Burgers betrekken bij het project om hun klimaatbewustzijn te vergroten.
  4. De geïntegreerde aanpak voor klimaatadaptatie aantonen aan andere middelgrote Europese steden in dichtbevolkte regio's.

Binnen dit project zal VMM de structuurkwaliteit van de waterlopen ‘Vrouwvliet’ en ‘Barebeek’ verbeteren. Op die manier krijgen ze een evenwichtiger afvoerregime zodat de wetlands waarin ze gelegen zijn tijdens droge periodes niet meer uitdrogen. Anderzijds zal de natuurlijke waterbergende functie beter kunnen functioneren bij hevige neerslag.

Meer info over Wetlands4Cities »

 

 

Werken aan de Vrouwvliet in Mechelen Werken aan de Vrouwvliet in Mechelen Werken aan de Vrouwvliet in Mechelen

Wetlands4Cities in Europa

LIFE Wetlands4Cities wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE-programma onder leiding van Natuurpunt.

Partners:

  1. Natuurpunt (coördinator)
  2. Natuurmonumenten
  3. Stad Mechelen
  4. Stad Tilburg
  5. VMM
  6. Waterschap De Dommel

Looptijd: 01/09/2022 – 01/09/2027

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

EU co-funding

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

Wetlands4Cities en Blue Deal

De verbetering van de structuurkwaliteit van de Vrouwvliet in Mechelen wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Blue Deal, een programma van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en de Vlaamse Regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.