Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Wetlands als natuurlijke klimaatbuffer

Wetlands als natuurlijke klimaatbuffer

Wetlands of draslanden leveren een belangrijke bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering in Vlaanderen. Wetlands beschermen tegen overstromingen en waterschaarste. Daarnaast functioneren ze ook als koolstofopslag en groene airco in oververhitte stedelijke gebieden. De voorbije 50 à 60 jaar verloor Vlaanderen 75% van zijn natte natuur. In het LIFE-project Wetlands4Cities werkt de Vlaamse Milieumaatschappij daarom samen met 5 projectpartners aan het herstel en de versterking van wetlands als natuurlijke klimaatbuffers.

Banner Wetlands4Cities in Mechelen

Wat en waarom?

De impact van klimaatverandering is zeer aanwezig in middelgrote Europese steden zoals Mechelen (BE) en Tilburg (NL). De aangrenzende natuur- en landbouwgebieden kampen regelmatig met droogte en verlies van biodiversiteit. Wetlands4Cities wil de stedelijke kernen en hun omliggende natuurgebieden weerbaar maken tegen klimaatveranderingen. Door dit samen aan te pakken, kan het stedelijk hemelwaterbeleid bijdragen aan het herstel van de omliggende natuurlijke wetlands.

Wetlands4Cities zal een totaal van 360 hectare wetlands herstellen (320 ha in Mechelen en 39 ha in Tilburg) met als doel de weerbaarheid tegen overstromingen te vergroten, het hitte-eiland effect tegen te gaan, de biodiversiteit te laten toenemen en natuurlijke recreatiemogelijkheden te creëren.

Doel van het project

Wetlands4Cities stelt vier specifieke doelstellingen voorop:

  1. De gevolgen van overstromingen en droogte verminderen door herstel van natuurlijke wetlands, het vergroten van de infiltratie in de stedelijke gebieden en het versterken van het natuurlijk waterlandschap tussen de steden en de omgeving.
  2. De leefbaarheid verbeteren door herstel van de natuurlijke hydrologische toestand met als gevolg een toename van biodiversiteit en natuurlijke recreatiemogelijkheden.
  3. Burgers betrekken bij het project om hun klimaatbewustzijn te vergroten.
  4. De geïntegreerde aanpak voor klimaatadaptatie aantonen aan andere middelgrote Europese steden in dichtbevolkte regio's.

Binnen dit project zal VMM de structuurkwaliteit van de waterlopen ‘Vrouwvliet’ en ‘Barebeek’ verbeteren. Op die manier krijgen ze een evenwichtiger afvoerregime zodat de wetlands waarin ze gelegen zijn tijdens droge periodes niet meer uitdrogen. Anderzijds zal de natuurlijke waterbergende functie beter kunnen functioneren bij hevige neerslag.

Meer info over Wetlands4Cities »

 

 

Wetlands4Cities in Europa

LIFE Wetlands4Cities wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE-programma onder leiding van Natuurpunt.

Partners:

  1. Natuurpunt (coördinator)
  2. Natuurmonumenten
  3. Stad Mechelen
  4. Stad Tilburg
  5. VMM
  6. Waterschap De Dommel

 

Looptijd: 01/09/2022 – 01/09/2027

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.