Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Over VMM / Publicaties

Publicaties

Rapporten en publicaties over VMM.
Titel Beschrijving Verschenen op
Milieuverklaring 2023 De Vlaamse Milieumaatschappij heeft hoge ambities rond milieuzorg. In deze milieuverklaring krijg je een overzicht van onze milieuprestaties in 2022, de inspanningen die wij al geleverd hebben en de bijkomende maatregelen die we nemen om onze engagementen waar te maken. 05-06-2023
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens Protocol tussen de entiteit die RRF-middelen beheert, het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en het Departement Financiën en Begroting. 22-05-2023
Protocol gegevensverwerking emissie-inventaris en statistieken Begeleidend protocol tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Vlaamse Milieumaatschappij, l’Agence wallonne de l’Air et du Climat en Leefmilieu Brussel. 26-10-2022
Protocol gegevensverwerking Ecoscore Begeleidend protocol tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Vlaamse Milieumaatschappij, l’Agence wallonne de l’Air et du Climat en Leefmilieu Brussel. 26-10-2022
Protocol gegevensuitwisseling RFF Ondertekend protocol door VMM en Vlaamse auditautoriteit m.b.t. het verzamelen en bewaren van gegevens van eindontvangers van RRF-middelen. 23-09-2022
Milieuverklaring 2022 De Vlaamse Milieumaatschappij werkt hard aan het beperken van haar eigen ecologische voetafdruk. Deze milieuverklaring geeft je een overzicht van het interne milieubeleid en doelstellingen en milieuprestaties in 2021. 14-09-2022
Protocol mededeling persoonsgegevens (Departement Landbouw en Visserij - VMM) Dit protocol betreft de mededeling van persoonsgegevens tussen het Departement Landbouw en Visserij en de VMM waarbij de persoonsgegevens in eerste instantie door het Departement Landbouw en Visserij aan de VMM bezorgd worden voor de doeleinden in dit protocol bepaald. 08-08-2022
Financieel jaarverslag Vlaamse Milieumaatschappij 2021 Het financieel jaarverslag bevat het financiële overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2021. 25-05-2022
Protocol mededeling locaties met verhoogd risico op PFAS-verontreiniging Protocol voor de elektronische mededeling van de locaties met verhoogd risico op PFAS-verontreiniging van OVAM naar DOV in het kader van de actieve openbaarmaking van milieu-informatie. Dit protocol is gesloten tussen de OVAM, het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Milieumaatschappij. 09-03-2022
Protocol mededeling persoonsgegevens (AquaFlanders - VMM) Dit protocol betreft de mededeling van persoonsgegevens tussen AquaFlanders en de VMM waarbij de persoonsgegevens in eerste instantie door AquaFlanders aan de VMM bezorgd worden voor de doeleinden in dit protocol bepaald. 21-12-2021
Protocol gegevensverwerking lage-emissiezones Vlaanderen Begeleidend protocol afgesloten tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van lage-emissiezones in Vlaanderen. 20-09-2021
Milieuverklaring 2021 Deze milieuverklaring geeft je een overzicht van het vernieuwde milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, de geleverde inspanningen, onze milieuprestaties in 2020 en bijkomende maatregelen. 17-06-2021
Financieel jaarverslag 2020 Het financieel jaarverslag bevat het financiële overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2020. 25-05-2021
Financieel jaarverslag Vlaamse Milieumaatschappij 2019 Het financieel jaarverslag bevat het financiële overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2019. 15-05-2020
Milieuverklaring 2019 Deze milieuverklaring geeft je een overzicht van het milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, de geleverde inspanningen, onze milieuprestaties in 2018 en bijkomende maatregelen. 20-12-2019
Protocol mededeling persoonsgegevens Protocol afgesloten tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en de federale statische autoriteit Algemene Directie Statistiek voor de uitwisseling van gegevens. 20-11-2019
Financieel jaarverslag 2017 Het financieel jaarverslag bevat het financiële overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2017. 29-05-2018
Milieuverklaring 2017 Deze milieuverklaring geeft je een overzicht van het milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, de geleverde inspanningen, onze milieuprestaties in 2016 en bijkomende maatregelen. 08-02-2018
Financieel jaarverslag 2016 Het financieel jaarverslag bevat het financiële overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2016. 24-05-2017
Activiteitenverslag 2016 Dit jaar is het activiteitenverslag van de VMM geen vuistdik naslagwerk, wel een beknopte infografiek met een overzicht van de kernactiviteiten en -cijfers uit 2016. 29-03-2017
Ondertekende milieuverklaring 2016 Milieuverklaring VMM, ondertekend door Vinçotte. 12-01-2017
Verificatie van het milieumanagementsysteem 2016 Validatie van de milieuverklaring 2016. Beslissing van de EMAS-certificatiecommissie. 12-01-2017
Milieuverklaring 2016 Deze milieuverklaring beoogt een open communicatie over het milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, over de inspanningen die wij al geleverd hebben, onze milieuprestaties in 2015 en de bijkomende maatregelen die we nemen om onze engagementen waar te maken. De scope van deze milieuverklaring richt zich tot de VMM-vestigingen in Aalst, Hasselt, Herentals, de dienst Lucht in Antwerpen, Oostende (administratie) en Gent. 14-12-2016
Financieel jaarverslag 2015 Het financieel jaarverslag bevat het financiële overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2015. 24-05-2016
Milieuverklaring 2015 De VMM behaalde al een EMAS-registratie voor haar vestiging in Aalst. In 2015 werden daar de vestigingen in Hasselt, Herentals en de dienst Lucht in Antwerpen aan toegevoegd. De milieuverklaring 2015 richt zich op deze VMM-vestigingen. 26-01-2016
Meerjarenondernemingsplan Het Meerjarenondernemingsplan 2015 bevat de strategische en operationele doelstellingen van de VMM voor de komende 5 jaar (2015-2019). Vanaf 2016 zullen deze doelstellingen verder geconcretiseerd worden in een jaarlijks ondernemingsplan. 18-05-2015
Subsidiebesluit rioleringen, 1996 tot nu: analyse en toekomstperspectief Het RIO-besluit uit 1996 regelt de subsidiëring van rioleringen. Het onderging de voorbije jaren tal van wijzigingen en werd steeds beter in lijn gebracht met de doelstellingen van het integraal waterbeleid. Tijd om het besluit te analyseren, te evalueren en enkele voorstellen te doen voor de toekomst. 23-04-2015
Activiteitenverslag 2014 In het Activiteitenverslag 2014 geven we je een overzicht van de belangrijkste activiteiten en realisaties in de thema’s Water, Lucht en Milieu. Ook onze interne werking komt aan bod. 03-04-2015
Bijgewerkte milieuverklaring 2014 Deze milieuverklaring is een bijgewerkte versie van de initiële milieuverklaring 2013. Net als de eerste beoogt ze een open communicatie over het milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, over de inspanningen die wij al geleverd hebben, onze milieuprestaties in 2013 en de bijkomende maatregelen die we nemen om onze engagementen waar te maken. De scope van deze milieuverklaring beperkt zich tot de VMM-vestigingen in Aalst. 18-12-2014
Activiteitenverslag VMM 2013 De VMM speelt een voortrekkersrol in het milieubeleid, dat blijkt uit de boeiende projecten die je in het activiteitenverslag vindt. Je vindt er concrete voorbeelden van onze belangrijkste activiteiten en realisaties in de thema's Water, Lucht en Milieu. Ook onze interne werking komt aan bod. 03-04-2014

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.