Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten

Projecten water

Alle Vlaamse en internationale waterprojecten waaraan VMM deelneemt
Titel Beschrijving
Een positieve IMPAKT! op de waterkwaliteit van de Dommel en Warmbeek/Tongelreep. IMPAKT! (Integraal MaatregelenPakket AfvalwaterKeten voor goede ecologische Toestand’) zet in op drastische verbetering van de waterkwaliteit. De VMM staat onder andere in voor de monitoring van de overstorten en ontwikkelt een waterkwaliteitsmodel.
AWIS: afvalwater informatie systeem Rioleringsdata zijn verspreid over heel wat organisaties. Daarom ontwikkelt de VMM een afvalwaterinformatiesysteem om die gegevens in de toekomst centraal te beheren en uit te wisselen.
Proper water voor Dijle en Zenne dankzij Belini De laatste jaren is de waterkwaliteit van onze waterlopen al sterk verbeterd. Toch blijven verdere inspanningen nog steeds nodig. De VMM stapte daarom in het Europese LIFE Belini-project om de waterkwaliteit in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken te verbeteren.
eENVplus: naar e-Milieudiensten In Europa is er een schat aan milieudata bij regionale en nationale overheden. Maar hoe kunnen we die online ontsluiten? Dat onderzocht de VMM in het Europees project eENVplus.
GeoSmartCity zet Aalst op weg naar duurzame ‘slimme stad’ Binnen het Europese project GeoSmartCity werden de noden van het raadplegen en gebruiken van rioleringsdata op het terrein onderzocht. Hiervoor werkte de VMM samen met verschillende interne doelgroepen en de stad Aalst.
Lokale projecten Overzicht van de lopende en gerealiseerde werken aan waterlopen zoals hermeandering, vistrappen, openleggen van waterlopen,...
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid