Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten

Projecten water

Alle Vlaamse en internationale waterprojecten waaraan VMM deelneemt
Titel Beschrijving
AWIS: afvalwater informatie systeem Rioleringsdata zijn verspreid over heel wat organisaties. Daarom ontwikkelt de VMM een afvalwaterinformatiesysteem om die gegevens in de toekomst centraal te beheren en uit te wisselen.
Topsoil brengt verzilting in kust- en poldergebied in kaart De VMM onderzoekt vanaf half juni 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter. Dit onderzoek kadert in het Europese Topsoil-project.
Copernicus: Europa’s revolutionaire aardobservatie Kennis over het milieu is vandaag van fundamenteel belang. Het Europese Copernicus-programma voorziet informatie over hoe onze planeet in verandering is. De VMM werkt samen met het Europees Milieuagentschap om de in-situ componenten (zoals grondstations) van Copernicus te beheren.
BE-GOOD: baanbrekend in innovatieve dienstontwikkeling Digitale data zijn een belangrijke bron voor innovatie en economische groei. Het project BE-GOOD (Building an Ecosystem to Generate Opportunities in Open Data) wil de innovatieve prestaties van kmo’s in Noordwest-Europa verbeteren. De VMM werkt binnen dit project aan de communicatie naar de doelgroepen en de ontwikkeling van datagedreven diensten op het gebied van milieu en infrastructuur.
Betere watermilieus in Vlaanderen en Noord-Frankrijk met ECOSYSTEM Binnen het Europese project ECOSYSTEM streven de partners ernaar om watermilieus te verbeteren in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De VMM ontwikkelt innovatieve digitale tools voor de strijd tegen invasieve soorten zoals bijvoorbeeld muskusratten.
Triple-C voorkomt wateroverlast door klimaatsverandering Het klimaat is in verandering. Extreme weersomstandigheden zoals droogte, overvloedige neerslag en overstromingen komen steeds vaker voor. Het Triple-C project implementeert een aantal innovatieve en kosteneffectieve maatregelen die het aantal overstromingen moeten verminderen. VMM staat in voor de uitvoering van maatregelen om erosie in te beperken.
Building with Nature wapent kustregio tegen klimaatverandering Klimaatverandering in de Noordzeeregio zorgt voor overstromingsgevaar, kusterosie en hevige regenval. Het project Building with Nature helpt ons te wapenen tegen deze veranderingen.
Een positieve IMPAKT! op de waterkwaliteit van de Dommel en Warmbeek/Tongelreep. IMPAKT! (Integraal MaatregelenPakket AfvalwaterKeten voor goede ecologische Toestand) zet in op drastische verbetering van de waterkwaliteit. De VMM staat onder andere in voor de monitoring van de overstorten en ontwikkelt een waterkwaliteitsmodel.
SCAPE verbetert veerkracht van 't Zwin Kustlandschappen zijn heel gevoelig aan de watergerelateerde gevolgen van klimaatsverandering. Een goed waterbeheer kan de veerkracht van landschappen kan verbeteren. Het project SCAPE (Shaping Climate change Adaptive PlacEs) zoekt hiervoor oplossingen. VMM staat mee in voor een innovatieve heraanleg van het Zwingebied.
Pilootproject preventie overstromingsschade Hoe je overstromingsschade aan je woning kan voorkomen? Dat onderzoekt de VMM in 2017 in een pilootproject in Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw. De eerste infoavond op maandag 3 april in Geraardsbergen werd druk bijgewoond. In totaal zullen een 300-tal woningen onderzocht worden en krijgen ze gratis een plan om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast.
Proper water voor Dijle en Zenne dankzij Belini De laatste jaren is de waterkwaliteit van onze waterlopen al sterk verbeterd. Toch blijven verdere inspanningen nog steeds nodig. De VMM stapte daarom in het Europese LIFE Belini-project om de waterkwaliteit in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken te verbeteren.
eENVplus: naar e-Milieudiensten In Europa is er een schat aan milieudata bij regionale en nationale overheden. Maar hoe kunnen we die online ontsluiten? Dat onderzocht de VMM in het Europees project eENVplus.
GeoSmartCity zet Aalst op weg naar duurzame ‘slimme stad’ Binnen het Europese project GeoSmartCity werden de noden van het raadplegen en gebruiken van rioleringsdata op het terrein onderzocht. Hiervoor werkte de VMM samen met verschillende interne doelgroepen en de stad Aalst.
Lokale projecten Overzicht van de lopende en gerealiseerde werken aan waterlopen zoals hermeandering, vistrappen, openleggen van waterlopen,...
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid