Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten

Projecten water

Alle Vlaamse en internationale waterprojecten waaraan VMM deelneemt
Titel Beschrijving
GeoSmartCity zet Aalst op weg naar duurzame ‘slimme stad’ Het rioolbeheer in Vlaanderen kent een complexe verdeling van bevoegdheden. Daarom is het noodzakelijk dat alle informatie beschikbaar is voor alle betrokkenen. Om dit te realiseren ontwikkelen we binnen het Europese project Smart Cities nieuwe digitale technologieën om informatie te delen met alle belanghebbenden. Hiervoor werken we samen met de stad Aalst.
Lokale projecten Overzicht van de lopende en gerealiseerde werken aan waterlopen zoals hermeandering, vistrappen, openleggen van waterlopen,...
AWIS Rioleringsdata zijn verspreid over heel wat organisaties. Daarom ontwikkelt de VMM een afvalwaterinformatiesysteem om die gegevens in de toekomst centraal te beheren en uit te wisselen.
eENVplus: naar e-Milieudiensten In Europa is er een schat aan milieudata bij regionale en nationale overheden. Maar hoe kunnen we die online ontsluiten?
ScaldWIN, naar goede ecologische waterlopen Met steun van het Europese project ScaldWIN realiseerde de VMM de hermeandering van de Marke en pakte ze de abdijsite van Herkenrode onder handen. Op beide sites werd gewerkt aan de vispasseerbaarheid en het ecologisch herstel van de waterlopen.
DROP pakt droogteproblematiek aan De VMM beschikt over een performant databeheersysteem voor onder andere waarschuwing- en voorspellingstoepassingen. Tot nu toe lag de focus daarbij vooral op de hoogwaterproblematiek. Mede onder impuls van het Europese DROP (DROught adaPtation)-project wordt dit nu uitgebreid naar databeheer over waterschaarste en droogte.
ALFA-wachtbekken beschermt Halen De laatste jaren deden zich meermaals overstromingen voor in het stroomgebied van de Velpe, waarbij het stadscentrum van Halen dikwijls getroffen werd. Daarom legde de VMM binnen het Europese ALFA-project een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) aan in Halen.
Camino zorgt voor duurzame klimaatadaptie Vlaanderen wordt steeds meer en meer geconfronteerd met overstromingen. Daarom werkt de VMM binnen het Europese CAMINO-project (Climate Adaptation Mainstreaming through Innovation) aan de ontwikkeling van overstromingsvrije gebouwen in de gemeentes Beersel en Sint-Genesius-Rode.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid