Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / CATCH maakt Herentals weerbaarder tegen klimaatverandering

CATCH maakt Herentals weerbaarder tegen klimaatverandering

CATCH (water sensitive Cities, the Answer To CHallenges of extreme weather events) richt zich op de specifieke behoeften van de middelgrote steden om zich aan te passen aan klimaatverandering. De VMM werkt binnen CATCH aan een pilootproject aan de Kleine Nete in Herentals

CATCH: wat en waarom

In de Noordzee Regio woont 80% van de bevolking in stedelijke gebieden, waarvan een meerderheid in middelgrote steden. Vanwege de beperktere omvang, beperktere middelen en deskundigheid en sterke verbondenheid met de omliggende regio hebben middelgrote steden een aantal specifieke uitdagingen ten aanzien van de mogelijkheden tot aanpassing aan de klimaatverandering ten opzichte van grote steden zoals Rotterdam en Hamburg. 

CATCH doelstelling

In een breed partnerschap worden een beslissingsondersteunend instrument en een routekaart voor middelgrote steden ontwikkeld ter ondersteuning van het ontwerpen van lange termijn klimaatadaptatiestrategieën. Geïnspireerd door de water sensitive cities theorie, willen we met CATCH laten zien dat middelgrote steden in samenwerking met hun partners een versnelling kunnen inzetten om klimaatbestendig te worden.

In het project zal dit resulteren in inspirerende voorbeelden in de 7 pilot-steden (Arvika, Enschede, Herentals, Norwich, Oldenburg, Vejle en Zwolle) en een praktische en bruikbare set van instrumenten voor verdere verspreiding en gebruik in de Noordzeeregio. 

De VMM werkt binnen CATCH aan een pilootproject in Herentals: De rivier de Kleine Nete wordt beschouwd als een belangrijke leidende actor voor toekomstige ontwikkelingen binnen deze visie. Door optimaal ruimte te bieden voor water en natuur in de stadsvallei, kan een duurzaam, robuust en veerkrachtig systeem worden gecreëerd.

Catch en Europa

Door internationaal samen te werken kunnen er makkelijker oplossingen gecreëerd worden voor gezamenlijke problemen. Het SCAPE-project ontvangt subsidies van INTERREG North Sea Region, een Europees programma dat de samenwerking tussen regio's uit verschillende landen bevordert.

Projectpartners

België

Vlaamse Milieumaatschappij

Zweden

Länsstyrelsen Värmland (VCAB)

Gemeente Arvika

Nederland

Gemeente Middelburg

Waterschap Vechtstromen

Gemeente Zwolle

Gemeente Enschede

Provincie Overijsel

Universiteit Twente

Duitsland

Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV)

Jade Hochschule (JADE)

Verenigd Koninkrijk

Norfolk County Counsil

Type project: INTERREG North Sea Region

Dit project liep van 2017 tot en met december 2022.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

logo catch

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.