Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / LIFE RIPARIAS neemt geïntegreerde en snelle maatregelen tegen invasieve uitheemse soorten

LIFE RIPARIAS neemt geïntegreerde en snelle maatregelen tegen invasieve uitheemse soorten

In het LIFE-project RIPARIAS (Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species) neemt de Vlaamse Milieumaatschappij samen met 11 projectpartners geïntegreerde en snelle maatregelen tegen invasieve uitheemse soorten, over de gewestgrenzen heen. De VMM leidt de coördinatie van bestrijdingscampagnes.

RIPARIAS: wat en waarom?

Invasieve uitheemse soorten of exoten zijn een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit, de ecosystemen en de menselijke activiteiten in Europa. Zij zijn bijzonder talrijk in het stroomgebiedsdistrict van de Schelde en worden sinds de jaren negentig steeds meer gesignaleerd.

Hoewel het aantal invasieve uitheemse soorten in de Europese landen sterk toeneemt, ontbreekt het aan gestandaardiseerde en empirisch onderbouwde protocollen om dit mondiale probleem doeltreffend aan te pakken.

Doel van het project

LIFE RIPARIAS heeft tot doel tekortkomingen in de planning van exoten aan te pakken door een uitgebreide en wetenschappelijk onderbouwde werkstroom die als leidraad zal dienen bij beslissingen over het beheer van deze invasieve soorten.


foto bestrijding reuzeberenklauwHet project wil beheersdoelstellingen omzetten in operationele plannen en tegelijk de kosteneffectiviteit van beheersmaatregelen maximaliseren. Hierbij gaan we rekening houden met alle betrokken actoren in de besluitvormingsketen op het niveau van de lidstaten en de stroomgebieden. Het project is toegespitst op invasieve water- en oeverplanten en rivierkreeftsoorten. Het zal worden getest in de stroomgebieden van de Dijle, de Mark en de Zenne in het stroomgebiedsdistrict van de Schelde, en beschikbaar worden gesteld in heel België en andere EU-lidstaten.

De doelstellingen van RIPARIAS zijn:

  1. De verbetering van de workflow van monitoring van exotenverspreiding, van de bestrijding van de belangrijkste populaties en van de evaluatie van de beheersresultaten.
  2. De ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het stellen van prioriteiten van beheersmaatregelen.
  3. De uitvoering van beheersacties met betrekking tot bepaalde invasieve water- en oeverplanten en rivierkreeftsoorten in 3 stroomgebieden en de evaluatie van het succes ervan.
  4. De ontwikkeling van een empirisch onderbouwde werkstroom voor de besluitvorming over het exotenbeheer in heel Europa.

Tijdens het project speelt de VMM een belangrijke rol in de monitoring en bestrijding van schadelijke exoten in en langs de waterlopen. De VMM leidt de coördinatie van bestrijdingscampagnes – die worden uitgerold vanaf 2023 – in goede banen.

Meer over RIPARIAS »
RIPARIAS in Europa

LIFE RIPARIAS wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE-programma onder leiding van Leefmilieu Brussel.

Projectpartners
België

Leefmilieu Brussel 

Agentschap voor Natuur en Bos

Service Public Fédéral de Programmation Politique Scientifique 

Contrat Rivière Dendre asbl

Contrat de Rivière Dyle-Gette asbl

Contrat de Rivière Senne

Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

Université de Liège 

Vlaams Gewest - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Vlaamse Milieumaatschappij 

Type project: LIFE
Looptijd project: 31/01/2022 - 31/3/2027

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

 logo life riparias Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.