Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Twin4Resilience vereenvoudigt digitale en groene transitie

Twin4Resilience vereenvoudigt digitale en groene transitie

De groene en digitale transitie brengt voor lokale en regionale overheden een steeds complexere besluitvormingsprocessen met zich mee, vooral op het gebied van ruimtelijke ordening. Lokale Digitale Tweelingen (LDT’s) kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door deze processen te vereenvoudigen en te verbeteren.

Doel van Twin4Resilience

Twin4Resilience wil innovatieve kennis en vaardigheden bij ambtenaren, stedenbouwbedrijven en burgers vergroten over de mogelijkheden en beperkingen van lokale digitale tweelingen (LDT's). Het project streeft naar het bevorderen van het begrip en gebruik van LDT’s onder belanghebbenden, om zo hun democratische toepassing in besluitvorming te stimuleren.

Wat doet de VMM binnen Twin4Resilience?

Binnen T4R onderzoeken we de impact van overstortwerking op zowel waterkwaliteit alswaterkwantiteit. Op lange termijn kan een LDT helpen om de impact van maatregelen te simuleren om zo tot efficiënte oplossingen te komen.
Schematische tekening van startevent

Met de  nieuwe Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (ERSA), verschuift de focus naar overstorten. Met behulp van een LDT kunnen de overstorten met de grootste impact worden geïdentificeerd, zodat deze sneller kunnen worden opgenomen in de prioritiseringsgebieden van de minister. Rioolbeheerders krijgen voor deze gebieden twee jaar de tijd om een actieplan op te stellen om deze problemen aan te pakken.

Twin4Resilience in Europa

Aan het T4R-project werken in totaal veertien projectpartners uit zes verschillende landen:

Projectpartners
Nederland

Stad Utrecht 

Municipality of Amsterdam – AMS

HKU University of Arts Utrecht

België

Vlaamse Milieumaatschappij

Stad Brussel

Intercommunale Leiedal 

Digitaal Vlaanderen

All Digital

Frankrijk

Rennes Metropole 

Ierland Dublin City Council
Luxemburg

Luxembourg Institute of Science and Technology

Municipality of Schuttrange 

Duitsland

K8 

Data Competence Centre for City and Regions 

Type project: Interreg North-West Europe

Looptijd: 2024 - 2027

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Logo Twin4Resilience

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.