Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / De Grote Opkuis / Onthardingsinitiatief ‘De Grote Opkuis’ voor valleiherstel Kleine Nete

Onthardingsinitiatief ‘De Grote Opkuis’ voor valleiherstel Kleine Nete

‘De Grote Opkuis’ is een initiatief van de gebiedscoalitie Kleine Nete waarbij overbodige of slecht gelegen bebouwing en verharding in gemeentes langs de Kleine Nete worden gesloopt. Zo kan regenwater beter infiltreren in de bebouwde ruimte en herstelt het aaneengesloten karakter van waardevolle natuurgebieden zich. De ontharde oppervlakte maakt vernatting mogelijk en maakt het afstroomgebied van de Kleine Nete weerbaarder tegen droogte en wateroverlast.

Het gaat vaak om constructies en infrastructuur waar de financiering voor afbraak ontbreekt. Door verschillende kleinere projecten te bundelen en centraal te coördineren, kost het minder om af te breken.

De VMM coördineert de deelpartners die elk één of meerdere werken uitvoeren. ‘De Grote Opkuis’ is een initiatief van de gebiedscoalitie Kleine Nete dat deel uitmaakt van het strategisch project ‘Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. Dat streeft er o.a. naar om in 13 gemeentes minstens 1 ha te ontharden tegen eind 2024.

Plattegrond strategisch project 'Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete'

© kleinenete.be

Verder verloop van de werken

De werken dienen afgerond te zijn tegen het einde van 2024. Voor meer zicht op het verloop van elk project, raadpleeg je de projectpagina's

In 2024 starten nog meer projecten in de valleien van de Molenbeek in Vorselaar en Zandhoven, de Visbeek-Kindernauwbeek in Lille en de Caliebeek in Kasterlee. Hou deze webpagina en de VMM-kanalen in de gaten voor meer nieuws.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

De Grote Opkuis kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat deel uitmaakt van de »Blue Deal en »het rivierherstelprogramma Kleine Nete.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Logo rivierherstelprogramma Kleine Nete

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.