Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Klimaatrobuuste inrichting: naar een Weerbaar Dommelland

Klimaatrobuuste inrichting: naar een Weerbaar Dommelland

Belgische en Nederlandse organisaties slaan de handen ineen voor het grensoverschrijdende project Weerbaar Dommelland. De Vlaamse Milieumaatschappij, Waterschap de Dommel, gemeente Eindhoven, stichting Museum Eindhoven, provincie Noord-Brabant, stad Peer, gemeente Pelt en gemeente Valkenswaard werken samen over de grenzen heen aan een klimaatrobuust en veerkrachtig watersysteem in de Dommelvallei.

Wat en waarom?

Het project Weerbaar Dommelland richt zich op het herstel van een robuust en veerkrachtig watersysteem in de stroomgebieden van de Dommel en Warmbeek-Tongelreep in Belgisch en Nederlands Limburg. Dat is noodzakelijk om de impact van klimaatextremen, zoals piekbuien en langdurige droogtes, te beheersen. De toegenomen kwetsbaarheid van de gebieden voor zowel waterschaarste als wateroverlast als gevolg van klimaatverandering en intensief landgebruik benadrukt de noodzaak van een Weerbaar Dommelland.

Het project sluit aan bij de regionale water- en bodemprogramma’s en draagt bij aan een grensoverschrijdende aanpak voor waterbeheer.

Banner voor Weerbaar Dommelland

Doelstellingen?

Creatie van een klimaatrobuust landschap dat in staat is om zowel de beschikbaarheid van water waarborgen als de bescherming tegen wateroverlast te vergroten. Dat omvat het aanbrengen van aanpassingen en systeemwijzigingen in het gehele landschap om een duurzaam en verbonden watersysteem te ondersteunen.

Rol van de VMM

De VMM speelt een cruciale rol als waterbeheerder die verantwoordelijk is voor de uitvoering van maatregelen aan de waterlopen. 

Concreet herstelt de VMM de riviervallei van de Dommel op de grens van Pelt, Hechtel-Eksel en Peer door meanders opnieuw aan te sluiten en de bedding te verhogen. Hierdoor houden we het water langer vast in de vallei en herstellen we er het veen. Ook vergroten we de buffercapaciteit van (of: optimaliseren we) het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in Pelt. Zo zetten we maximaal in op waterberging om overstromingsrisico’s terug te dringen. De projecten van VMM in dit Interreg Vlaned project geven uitvoering aan een deel van de acties van het Riviercontract De Dommel.

Meer over het project »

 

 

 

Partners

De partners actief in het project vertegenwoordigen een mix van verschillende bestuursniveaus en bevoegdheden. 

  1. Vlaamse Milieumaatschappij (coördinator)
  2. Gemeente Eindhoven
  3. Gemeente Pelt
  4. Gemeente Valkenswaard
  5. Provincie Noord-Brabant
  6. Stad Peer
  7. Waterschap De Dommel
  8. Stichting Eindhoven Museum

 

Het project wordt gefinancierd door het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en loopt vanaf 01 maart 2024 tot en met 28 februari 2027.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Logo Weerbaar Dommelland

20 juni 2024 - Feestelijke aftrap van het project Weerbaar Dommelland

Op 20 juni staan we gezamenlijk met betrokkenen en geïnteresseerden stil bij de goedkeuring van het project Weerbaar Dommelland door het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland.

Schrijf je in »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.