Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Water4All: meer waterveiligheid via onderzoek en innovatie

Water4All: meer waterveiligheid via onderzoek en innovatie

De VMM werkt binnen het Horizon Europe-partnerschap Water4All samen met 91 partners uit 35 landen aan waterveiligheid voor de planeet. Hiervoor versterken we het netwerk tussen de Vlaamse partners om deze beter aansluiting te laten vinden bij Europese partners/projecten op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Water4All: wat en waarom?afbeelding wereldmap project water4all

Water4All stimuleert onderzoek, ontwikkeling en innovatie in waterbeheer. Via een jaarlijkse transnationale projectoproep ondersteunt het project nieuwe kennis- en onderzoeksinitiatieven. VMM helpt jaarlijks het onderzoeksthema te kiezen uit de Strategische Onderzoeks- en Innovatie Agenda en dit thema te  communiceren onder de Vlaamse partners. VMM ondersteunt de afstemming tussen Vlaamse partners en helpt hen aansluiting te vinden bij Europese initiatieven binnen dit project. VMM is ook trekker in het werk over het raakvlak (interface) tussen wetenschap en beleid.

De resultaten hiervan worden verzameld op de projectwebsite om een betere globale kennis te verwerven over waterveiligheid voor de planeet.

Bezoek de projectwebsite

Doel van het project

Water4All levert kennis en tools voor beleids- en besluitvorming en versterkt het gebruik van innovatieve oplossingen voor wateruitdagingen. Dit zorgt ervoor dat beter bewustgemaakte burgers het waterbeleid steunen en helpt een beter geïntegreerde grensoverschrijdende wateraanpak te realiseren.

Water4All in Europa

Het partnerschap Water4All wordt geleid door het Agence Nationale de la Recherche (ANR) in opdracht van de Europese Commissie binnen het Horizon Europe-programma. Het omvat 91  partners uit 35 landen en loopt van 01/06/2022 tot 31/05/2029.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

project logo water4all

 

Horizon logo met tagline

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.