Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Sullied sediments onderzoekt chemische deeltjes in waterlichamen

Sullied sediments onderzoekt chemische deeltjes in waterlichamen

De VMM participeert in het Europese project Sullied sediments. Via nieuwe tools trachten we chemische verontreiniging in de sedimenten van onze waterwegen beter te behandelen en te voorkomen.

Wat en waarom?

Bij onderzoekers in Vlaanderen en in de rest van het Noordzeegebied groeit de bezorgdheid over de chemische deeltjes in waterlichamen, die nog niet erkend zijn als prioritaire stoffen. Daarom slaan we binnen het Sullied Sediments-project (of 'verontreinigde bodems') de handen in elkaar met Universiteit Antwerpen en onderzoekers en waterbeheerders uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

 

Doel van Sullied Sedimentsstaalname waterbodem sullied sediments

Binnen dit project zorgen de partners voor een betere beoordeling, behandeling en preventie van chemische besmetting door chemicaliën (zoals pijnstillers, anticonceptiepillen en tandpasta) in het Noordzeegebied. Sullied Sediments zal nieuwe hulpmiddelen ontwikkelen en valideren om “Watchlist -chemische verontreiniging” van de waterwegen te beoordelen, te behandelen en te voorkomen door wetenschappelijke experts en regelgevers samen te brengen om een ​​transnationaal probleem aan te pakken. In dit kader werd binnen het project ook een citizen science manier ontwikkeld om fosfaten in waterlopen op een eenvoudige manier te detecteren. Met de River Dip app en de bijhorende PADs (Paper Analytical Devices) is het resultaat in enkele minuten verwerkt. Hoe het in zijn werk gaat zie je hieronder (Engels gesproken).

 

Sullied Sediments in Europa

Het Sullied Sediments  project kadert in het Europese subsidieprogramma Interreg VB North Sea Region . In totaal nemen verschillende projectpartners uit vier landen deel aan het project onder leiding van de Universiteit van Hull.

Projectpartners
Nederland

Radboud University

Duitsland

Institut Dr. Nowak

Hamburg Port Authority

Hamburg University of Applied Sciences

ECOSSA

België

Vlaamse Milieumaatschappij

Openbare Vlaamse afvalstoffen Maatschappij (OVAM)

Universiteit Antwerpen

Verenigd Koninkrijk

University of Hull

East Riding of Yorkshire Council

Canal & River Trust

Socotec

University of Leeds

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

logo Europees project sullied sediments

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.