Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / BEPROACT: slimme technologie voor proactief waterinfrastructuurbeheer

BEPROACT: slimme technologie voor proactief waterinfrastructuurbeheer

Beeld je in dat een sonde, sluis of brug ons – automatisch – zou kunnen ‘vertellen’ waar en wanneer er een probleem is. Met een ‘sprekend onderdeel’ kunnen we de gezondheidsstatus van de waterinfrastructuur monitoren. Dankzij een slimme datagedreven aanpak wordt het beheer efficiënter, voordeliger en veiliger.

BEPROACT staat voor Building an Ecosystem to ProActively develop data-driven asset management en is het eerste EU-project dat zich focust op die uitdagingen. De VMM wil zo haar muliparametersondes (toestellen die gebruikt worden voor de monitoring van de waterkwaliteit) efficiënter beheren.

Doel van BEPROACTafbeelding blije waterloop met multiparametersonde

Binnen dit project is het doel om methoden en diensten te ontwikkelen die over landsgrenzen heen kunnen worden toegepast en gerepliceerd.  Op die manier wil BEPROACT de transformatie naar slimme technologie implementeren. In Vlaanderen gaat het daarbij om een slimmer en efficiënter beheer van onze multiparametersondes.

Wat doet de VMM binnen BEPROACT?

De VMM maakt gebruik van multiparametersondes (MPS) om data te verzamelen over waterkwaliteitsparameters. Die sturen de permanente milieu-incidentenwerking aan. We hebben intussen meer dan 100 van deze sondes die elke 5 minuten data aanleveren over de waterkwaliteit, wat een gigantische hoeveelheid data oplevert. Door een datagestuurde opvolging van indicatoren voor onder meer vissterfte, verzilting en overstortwerking kunnen doelgerichter problemen opgespoord en milieu-incidenten voorkomen worden. De VMM wil daarom steeds slimmer, sneller en effectiever worden in detectie en interventie, maar ook in de operationele werking en het beheer van de sondes. 

Samenwerking met Geosparc

Binnen dit project werkt VMM nauw samen met Geosparc als technische partner. Dit Vlaamse bedrijf is gespecialiseerd in gebruiksvriendelijke georuimtelijke toepassingen. Geosparc helpt ons bij de opzet van een sluitend incidentbeheer en ondersteunt ons bij andere toepassingen, zoals het opsporen van de bron van vervuiling in de waterlopen en in kaart brengen van de impact ervan stroomafwaarts. Daarnaast stuurt Geosparc proactieve responsacties aan om vissterfte te voorkomen en werkt het naar een optimaal beheer en levensduurverlenging van onze meetsondes.

BEPROACT in Europa

Aan het BEPROACT-project werken in totaal elf projectpartners uit zes verschillende landen:

Projectleider: Ministry of Infrastructure and Water management – Rijkwaterstaat (NL)

 Projectpartners

België

Vlaamse Milieumaatschappij

GEOSPARC 

Frankrijk

University of Lille – Ulille 

Burgundy-Franche-Comté Regional Council – Région BFC 

Ierland

Dublin City Council – DCC 

Nederland

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research – TNO 

Foundation IMEC Netherlands – IMEC 

Luxenburg

Luxembourg Institute of Science and Technology - LIST 

Duitsland

Federal Highway Research Insitute – BASt 

The Autobahn GmbH of the Federal Government - AdB 

 

Type project: INTERREG North West Europe
Looptijd: Dit project loopt van maart 2023 tot 2027.

 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

logo van het europese interregproject beproact

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.