Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / EO4GEO/Space4GEO - Netwerk voor gebruikers van ruimtegegevens

EO4GEO/Space4GEO - Netwerk voor gebruikers van ruimtegegevens

De VMM is aangesloten bij de EO4GEO Alliance, waarbinnen nieuwe initiatieven en projecten opgestart worden voor de ontwikkeling van sectorvaardigheden in de ruimte- en geospatiale sector. Daaruit vloeit het Space4GEO Large Scale Partnership voort, een partnerschap dat focust op een optimaal gebruik van ruimtegegevens en -diensten.

Van EO4GEO naar Space4GEO

Het EO4GEO-project (Earth Observation/Geoinformation education and training) liep van 2018 tot 2022 en was een Erasmus+ Sector Skills-project met 25 partners uit 13 EU-landen, dat werd gepromoot in het kader van de Blueprint for sectoral cooperation on skills (geïntroduceerd door de Skills Agenda van Europa 2016).

Het doel van het EO4GEO-project was om de vaardigheidskloof in de ruimte- en geospatiale sector te helpen overbruggen door een sterke alliantie van spelers uit de gemeenschap te creëren. De belangrijkste doelstelling was het versterken van het bestaande trainings- en onderwijsecosysteem, en het bevorderen van de acceptatie en integratie van ruimte- en geospatiale data en diensten in een breed scala van toepassingsgebieden.

EO4GEO werkte multi- en interdisciplinair en paste innovatieve oplossingen toe voor haar onderwijs- en opleidingsactiviteiten:

  • case-based en collaboratieve leerscenario’s;
  • al doende leren in een ‘living lab’;
  • on-the-job training en co-creatie van kennis, vaardigheden en competenties.

Om de duurzaamheid van de resultaten van het project te garanderen, hebben de partners zich ertoe verbonden de uitvoering van de strategie voor sectorvaardigheden voort te zetten door de EO4GEO Alliance op te richten. De VMM heeft gekozen om zich aan te sluiten bij deze Alliance.

Ondertussen worden de leden betrokken bij nieuwe initiatieven en projecten om de strategische doelstellingen van de EO4GEO-strategie voor sectorvaardigheden te bereiken. Hierdoor evolueerde de Alliance al snel in het nieuwe Space4GEO LSP (Large Scale Partnership) voor ruimtegegevens, -diensten, en -toepassingen. Dit nieuwe partnerschap werd 22 juni 2023 officieel voorgesteld op de Paris Air Show. Op dit ogenblik hebben 50 leden uit 14 landen zich aangesloten bij het Space4GEO LSP.

EO4GEO

Waarom EO4GEO/Space4GEO?

De ruimte- en geospatiale sector is van strategisch belang. Deze sector biedt ondersteuning voor veel Europese, nationale en subnationale beleidsdomeinen. Ruimtegegevens en -diensten worden echter nog steeds niet optimaal gebruikt. Vooral het gebruik van bestaande gegevens en diensten, en hun integratie in diensten met toegevoegde waarde voor de overheid, het bedrijfsleven en de burger, kunnen nog sterk worden verbeterd.

Doel van de EO4GEO Alliance

  • Opzetten van een Body of Knowledge en updaten als een ‘living textbook’.
  • Ontwikkeling van tools om studenten, lesgevers en professionals te ondersteunen.
  • Ontwikkeling van opleidingsmateriaal voor gespecialiseerde trainingen.
  • Ontwikkeling van een strategie om te voldoen aan de noden in de sector.

Leden van de EO4GEO Alliance

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.