Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Connected River zorgt voor toegankelijkere waterlopen

Connected River zorgt voor toegankelijkere waterlopen

Binnen het project Connected River onderzoekt de VMM samen met haar partners de leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid van waterlopen en de waterkanten. De VMM wil binnen het pilootproject Kleine Nete nieuwe en betere digitale oplossingen ontwikkelen binnen het stakeholdermanagement en deze oplossingen uitbreiden naar andere gebieden.

Connected River: wat en waarom?

Waterlopen en waterkanten zijn vitaal voor de economie, ecologie en de levenskwaliteit in de Noordzeeregio, maar doordat verschillende belanghebbenden betrokken zijn, kunnen er conflicten m.b.t. watergebruik ontstaan. Ook problemen zoals ongevallen en vervuiling komen vaak voor in gedeelde waterlopen en waterkanten in het Noordzeeregiogebied, waardoor onder andere stedelijke en commerciële ontwikkelingen onder druk komen te staan.

logo connected river

Connected River is een project binnen het Interreg Noordzeeregio programma. Dat is een transnationaal programma met als doel om duurzame economische groei in de deelnemende landen in de Noordzeeregio te ondersteunen, te ontwikkelen en te bevorderen. Grensoverschrijdende samenwerking is van groot belang aangezien problemen met water (bv. vervuiling) niet stoppen aan de landsgrenzen. Daarom implementeert Connected River 3 pilots in 6 pilootgebieden waarbij:

  1. Mobilisatie van multistakeholder ecosystemen, waarbij gebruiksvriendelijke, wendbare innovaties centraal staan;
  2. Uitvoering van gebruiksvriendelijke, wendbare innovaties m.b.t. de uitdagingen die door de waterlopen en waterkanten gedeeld worden;
  3. Versnelling van het uitbouwen van digitale/slimme oplossingen om de diensten aan stakeholders te verbeteren.

Doel van het project

Grotere steden hebben innovatiehubs ontwikkeld (zoals Digital Hub Logistics Hamburg), waarbinnen ze hun ecosystemen boosten, innovatie versnellen en digitale/slimme oplossingen opnemen. Het Connected River project maakt gebruik van die innovatiehubs en ecosystemen om de uitdagingen waarmee waterlopen en waterkanten geconfronteerd worden, te onderzoeken. Het project is actief in stedelijke gebieden zoals Amsterdam, Hamburg en Rijsel, net als in meer rurale gebieden zoals de Kleine Nete in Vlaanderen, Masnedø Island in Denemarken en de (Spiegel)Waal in Nederland.

Door verschillende multistakeholder ecosystemen transnationaal te verbinden, stimuleert Connected River de samenwerking tussen rurale en stedelijke partners, zodat alle gebieden de vruchten van de samenwerking kunnen plukken.

Connected River wil op basis van de resultaten adviezen formuleren over hoe de leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid van waterlopen en waterkanten gegarandeerd kan worden in deze multi-stakeholder ecosystemen.

Connected River in Europa

Connected River wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het Interreg North Sea programma onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het Connected River project werken 13 partners uit zes landen samen.

Duurtijd project: van 01/01/2023 tot 31/12/2026.

Projectpartners

België

Vlaamse Milieumaatschappij

Zweden

Ecoloop AB 

Nederland

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Lead)

PortPay B.V. 

Gemeente Nijmegen 

InnoValor Advies B.V.

Duitsland

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH

Digital Hub Logistics GmbH 

Hamburg Port Authority 

Denemarken

Vordingborg Kommune 

Frankrijk

Association Internationale Villes et Ports

Ports de Lille

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.