Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / RuralRoadwaterRescue

RuralRoadwaterRescue

In het project Rural Roadwater Rescue werken we samen met wegen- en waterautoriteiten, kennisinstituten, milieu- en bewonersorganisaties uit Frankrijk, Duitsland en Nederland om kennis en ervaring uit te wisselen over het omgaan met overvloedig water op wegen.

Waarvoor staat Rural Roadwater Rescue?

Door de klimaatverandering krijgen vaker te maken met uitzonderlijke situaties zowel qua droogte als wateroverlast. Weggespoelde wegen na hevige regenval, maar ook schade door droogte onderstrepen het belang van het klimaatbestendig maken van de weginfrastructuur. Het Europese project Interreg Northwest Europe project RuralRoadwaterRescue wil hier een antwoord op bieden.

Doel van het project 

(Snel)wegen zijn veelal zo gemaakt om regenwater snel af te voeren naar kanalen en beken/rivieren. Water dat in drogere periodes lokaal net noodzakelijk is.  Rural Roadwater Rescue onderzoekt mogelijkheden om lokaal overvloedig water van wegen op te vangen, te reinigen, op te slaan en ter beschikking te stellen voor (her)gebruik.. Alle kennis rondom de opvang van water, het geleiden ervan, zuivering, opslag en lokale distributie wordt samengebracht als fundament voor de volgende stap; het ontwerpen en opzetten van zogenaamde ‘Climate Adaptive Waterhubs’.

Climate adaptive waterhubs zijn plekken waar de waterproblematiek als gevolg van klimaatverandering gezamenlijk wordt aangepakt. Daartoe worden in samenhang infrastructurele, landschappelijke en sociale maatregelen getroffen met, voor en door de lokale gemeenschap. Hiervoor worden use cases opgezet waaronder 1 in Heverlee.

Op basis van het Rural Roadwater Rescue wordt een leidraad ontwikkeld voor regelgevingskaders, uitvoerbare oplossingen en een actieplan voor de uitvoering.

Rural Roadwater Rescue in Europa

Rural Roadwater Rescue wordt ondersteund door het EU programma Interreg Northwest-Europe. Interreg Northwest-Europe beoogt een groene, slimme en rechtvaardige transitie met als doel evenwichtige ontwikkeling en veerkrachtige regio’s.

Aan het Rural Roadwater Rescue werken in totaal 6 projectpartners uit 4 verschillende landen:

Projectleider: Ministerie van infrastructuur en waterbeheer - Rijkwaterstaat (NL)

 Projectpartners

Nederland

Rijkswaterstaat

Corporatie Kloostersland

België

Vlaamse Milieumaatschappij

IMEC

Frankrijk

Centre dEtudes et dExpertise sur les l’Aménagement Risques, lEnvironnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA)

 

Duitsland

 DVGW Technologiezentrum Wasser (TZW)

 

Type project: INTERREG North West Europe
Looptijd: Dit project loopt van 1 januari 2024 tot 1 juli 2025

 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

logo interreg nwe project rural roadwater rescue

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.