Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Een nieuwe by-pass voor de Heulebeek dankzij Lyse

Een nieuwe by-pass voor de Heulebeek dankzij Lyse

Het gebied van de Leie en de IJzer is sterk verstedelijkt en de gemeenten hebben met een groot overstromingsrisico te maken. Het project LYSE wil naar een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico met een aantal grensoverschrijdende acties. De VMM voorziet binnen dit project een bypass van de Heulebeek rond het centrum van Heule.

Lyse wat en waarom?logo lyse

Voor de problematiek van de overstromingen is een grensoverschrijdende aanpak van essentieel belang, want waterlopen stoppen niet bij de grens.

Doel van het Lyse-project

Door de klimaatverandering, veranderingen in het grondgebruik en de toenemende verstedelijking in de grensoverschrijdende gebieden langs de Leie en de IJzer, zijn de gemeenten in die gebieden steeds kwetsbaarder geworden voor overstromingen. Het project LYSE wil een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico tot stand brengen door diverse grensoverschrijdende acties uit te voeren zoals:

  • realisatie van voorzieningen voor zacht waterbeheer in de bovenstroomse zone van de stroomgebieden om het afvloeiend regenwater al bij de bron op te vangen en problemen veroorzaakt door modderstromen, bodemerosie en overstromingen te verminderen
  • realisatie van voorzieningen voor een structurerend waterbeheer langs de waterlopen die overstromingen veroorzaken, vanuit het principe van de grensoverschrijdende solidariteit tussen boven- en benedenstroomse gebieden
  • verbeteren van het bewustzijn van het overstromingsrisico bij de plaatselijke bevolking om ze voor dat risico te sensibiliseren
  • creëren van een netwerk tussen partners om de acties te coördineren en met elkaar de technieken en methodes te bespreken die uitgevoerd moeten worden om de bevolking te beschermen tegen de overstromingen. 

Lyse in Vlaanderen

Het centrum van Heule had in het verleden te maken met wateroverlast. Maatregelen ter bescherming tegen overstromingen drongen zich op. De doorvoercapaciteit doorheen Heule kon evenwel niet vergroot worden. Door het graven van een nieuwe bypass kan een deel van het hoogwater rond het knelpunt geleid worden. 

Bypass Heulebeek

Een bypass is een brede, diepe gleuf die dienst doet als ‘short-cut’ voor de Heulebeek. Als het water in de beek tussen de Zeger van Heulestraat en de Warande niet snel genoeg kan doorstromen, zal de bypass zorgen voor een versnelde afvoer. In normale omstandigheden zal de bypass droog staan. Enkel bij hevige regenval zal deze water bevatten. 

Om de kruising met de spoorweg te maken wordt een koker ingebouwd. Voorbij de Warande zal de bypass bovengronds liggen tot deze terug een aansluiting vindt op de Heulebeek, ter hoogte van de groenzone achter de Emiel Hullebroecklaan.

Verloop van de werken

Na het uitvoeren van de voorbereidende bemalingswerken en het uitgraven van de bouwput is de aannemer vervolgens gestart met de aanleg van de werkvloer in zuiveringsbeton.
Nu volgen de wapening en bekisting van de vloerplaat van de prefabkoker.
 

Tot eind mei wordt de betonnen koker ter plaatse gemaakt in een weide naast de Warande. Tijdens deze periode zal het treinverkeer niet onderbroken worden en blijft de Warande open voor alle verkeer. Foto aanleg betonvloer bouwput Heulebeek 

Vanaf eind mei tot 23/24 juni: Voorbereidende afgravingen vlakbij het spoor, om de koker onder de sporen te schuiven tijdens het weekend van 23 en 24 juni. Tijdens dit weekend zal het treinverkeer plaatselijk onderbroken zijn. De NMBS voorziet een alternatieve dienstregeling. Het verkeer doorheen de Warande wordt dan tijdelijk onderbroken. Een omleiding wordt voorzien.

Eind mei – midden oktober: Afwerking kokerconstructie met kopmuren en heraanleg wegenis ter hoogte van de bouwput.

Lyse in Europa

Projectpartners
België

Vlaamse Milieumaatschappij

Provincie West-Vlaanderen

Communauté de Communes de Flandre Intérieure,

Provincie Henegouwen

INAGRO

Frankrijk

Chambre d'Agriculture de Région Nord Pas-de-Calais

Union Syndicale d'Aménagement hydraulique du Nord (USAN)

Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys (SYMSAGEL),

 

Type project: Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Looptijd: 01/01/2016 - 31/12/2019

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid