Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Een nieuwe bypass voor de Heulebeek dankzij Lyse

Een nieuwe bypass voor de Heulebeek dankzij Lyse

Het gebied van de Leie en de IJzer is sterk verstedelijkt en de gemeenten hebben met een groot overstromingsrisico te maken. Het project LYSE wil naar een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico met een aantal grensoverschrijdende acties. De VMM voorziet binnen dit project een bypass van de Heulebeek rond het centrum van Heule.

Lyse wat en waarom?

Voor de problematiek van de overstromingen is een grensoverschrijdende aanpak van essentieel belang, want waterlopen stoppen niet bij de grens.

Doel van het Lyse-project

Door de klimaatverandering, veranderingen in het grondgebruik en de toenemende verstedelijking in de grensoverschrijdende gebieden langs de Leie en de IJzer, zijn de gemeenten in die gebieden steeds kwetsbaarder geworden voor overstromingen. Het project LYSE wil een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico tot stand brengen door diverse grensoverschrijdende acties uit te voeren zoals:

  • realisatie van voorzieningen voor zacht waterbeheer in de bovenstroomse zone van de stroomgebieden om het afvloeiend regenwater al bij de bron op te vangen en problemen veroorzaakt door modderstromen, bodemerosie en overstromingen te verminderen
  • realisatie van voorzieningen voor een structurerend waterbeheer langs de waterlopen die overstromingen veroorzaken, vanuit het principe van de grensoverschrijdende solidariteit tussen boven- en benedenstroomse gebieden
  • verbeteren van het bewustzijn van het overstromingsrisico bij de plaatselijke bevolking om ze voor dat risico te sensibiliseren
  • creëren van een netwerk tussen partners om de acties te coördineren en met elkaar de technieken en methodes te bespreken die uitgevoerd moeten worden om de bevolking te beschermen tegen de overstromingen. 

Lyse in Vlaanderen

Het centrum van Heule had in het verleden te maken met wateroverlast. Maatregelen ter bescherming tegen overstromingen drongen zich op. De doorvoercapaciteit doorheen Heule kon evenwel niet vergroot worden. Door het graven van een nieuwe bypass kan een deel van het hoogwater rond het knelpunt geleid worden. 

Bypass Heulebeek

Een bypass is een brede, diepe gleuf die dienst doet als ‘short-cut’ voor de Heulebeek. Als het water in de beek tussen de Zeger van Heulestraat en de Warande niet snel genoeg kan doorstromen, zal de bypass zorgen voor een versnelde afvoer. In normale omstandigheden zal de bypass droog staan. Enkel bij hevige regenval zal deze water bevatten. 

Om de kruising met de spoorweg te maken wordt een koker ingebouwd. Voorbij de Warande zal de bypass bovengronds liggen tot deze terug een aansluiting vindt op de Heulebeek, ter hoogte van de groenzone achter de Emiel Hullebroecklaan.

Verloop van de werken

Hieronder een korte filmpje van het (trage) doorschuiven van de koker. De belangrijkste momenten werden ook vastgelegd op foto.

Lyse in Europa

Projectpartners
België

Vlaamse Milieumaatschappij

Provincie West-Vlaanderen

Communauté de Communes de Flandre Intérieure,

Provincie Henegouwen

INAGRO

Frankrijk

Chambre d'Agriculture de Région Nord Pas-de-Calais

Union Syndicale d'Aménagement hydraulique du Nord (USAN)

Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys (SYMSAGEL),

 

Type project: Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Dit project liep van januari 2016 tot en met december 2022.

 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

logo lyse

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.