Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / New Harmonica onderzoekt verspreiding stikstof en fosfor

New Harmonica onderzoekt verspreiding stikstof en fosfor

Samen met drie internationale projectpartners onderzoekt de VMM in het Horizon-project NEW-HARMONICA de verspreiding van stikstof en fosfor in drie grensoverschrijdende rivierbekkens.

Header Image New Harmonica Maasbekken

NEW-HARMONICA staat voor ‘Harmonised nutrient load reduction approaches within safe ecological boundaries in catchments located in North-West Europe’, maar wat houdt dit net in?

NEW-HARMONICA: wat en waarom?

Stikstof (N) en fosfor (P) zijn scheikundige elementen die op verschillende manieren in waterlopen terechtkomen en die een negatieve impact hebben op de waterkwaliteit en op de ecologische toestand van het water. Zo draagt bijvoorbeeld overmatig gebruik van stikstof en fosfor in de landbouw (overbemesting) bij aan slechtere grond- en oppervlaktewater en veroorzaakt het algenbloei (bv. blauwalgen). Dat beïnvloedt de biodiversiteit, wat op zijn beurt de drinkwatervoorziening bedreigt.

NEW-HARMONICA doet onderzoek naar de verspreiding van stikstof en fosfor en naar de bronnen en stromen van de stoffen in drie grensoverschrijdende rivierbekkens:

  • De VMM en Wageningen University & Research (WUR, Nederland) werken in het stroomgebied van de Maas.
  • De Noord-Ierse partner Agri-food and Biosciences Institute (AFBI) onderzoekt het stroomgebied van de Neagh-Bann International River Basin.
  • De Britse partner Lancaster University (LU) werkt in het stroomgebied van de Wye Catchment.

Doel van het project

Het project wil het risico op overschrijding van de toegelaten milieukwaliteitsnormen bepalen. Het doel is om de emissies van N en P naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen tot binnen veilige ecologische grenzen.

NEW-HARMONICA wil ook lokale overheden en beleidsmakers ondersteunen bij maatregelen om stikstof- en fosforverontreiniging te voorkomen.

Rol van de VMM

De VMM voert met behulp van de eigen bestaande waterkwaliteitsmodellen onderzoek naar de hoeveelheid N en P in het Maasbekken. Met behulp van deze onderzoeksmodellen worden, in samenspraak met beleidsexperten van de ‘Policy-Science Working Group on Reducing nutrient emissions from Agriculture in NW European Catchments’ (PSWG), verschillende maatregelen onderzocht. De resultaten die uit dit onderzoek naar voor komen, worden vergeleken met de resultaten van de andere rivierbekkens. Zo leren de partners van elkaar en verbeteren we onze modellen.

Verder maken we ook een analyse van het waterkwaliteitsbeleid in elk stroomgebied. Er wordt gekeken naar de beleidsstructuren en de beleidsvereisten voor een doeltreffende controle van stikstof en fosfor. Deze resultaten worden meegenomen in de rapportering en samengebracht met de data uit modellenonderzoek om zo tot goede beleidsaanbevelingen te komen.

Meer informatie op de projectwebsite »

 NEW-HARMONICA in Europa

Horizon NEW-HARMONICA wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het Horizon-programma onder leiding van Stichting Wageningen Research.

Partners

  1. Stichting Wageningen Research (WUR) – Nederland (coördinator)
  2. Agri-food and Biosciences Institute (AFBI) – Ierland/VK
  3. Lancaster University (LU) – Engeland/VK
  4. Flanders Environment Agency (VMM) – België


Het project loopt van 01/09/2022 tot 31/08/2025.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Logo NEW-HARMONICA Horizon logo met tagline

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.