Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte

Proeftuinen Droogte

Om Vlaanderen beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering besliste de Vlaamse regering eind 2019 op voordracht van Vlaams minister Zuhal Demir een subsidie toe te kennen aan acht innovatieve projecten die waterschaarste in periodes van droogte kunnen inperken. Voor deze ‘Proeftuinen Droogte’ is een subsidiebudget van in totaal 4 miljoen euro voorzien.

Wat zijn Proeftuinen Droogte?

Bedrijven die op een innovatieve manier en in samenwerking met minstens twee andere bedrijven duurzaam watergebruik in hun bedrijfsvoering opnemen en op die manier beter gewapend zullen zijn in nieuwe periodes van droogte, konden bij de Vlaamse Milieumaatschappij een projectsubsidie aanvragen. De eenmalige projectoproep kwam er naar aanleiding van de uitzonderlijk droge zomers van de voorbije jaren. De Proeftuinen Droogte sluiten aan bij het programma Water-Land-Schap.

Procedure en subsidiereglement

Om in aanmerking te komen voor subsidie, konden tot 12 april 2019 voorstellen ingediend worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Uit de 25 ingediende voorstellen werden 10 voorstellen geselecteerd. De initiatiefnemers van de geselecteerde voorstellen werkten daarop, ondersteund door een programmateam van de Vlaamse overheid, een definitief voorstel uit tegen 6 september 2019. Dit resulteerde in acht definitieve voorstellen die eind 2019 door minister Zuhal Demir bekrachtigd werden.  

Vijf jaar na de goedkeuring moet het project afgerond zijn, dus uiterlijk eind 2024. In die tijd engageren de initiatiefnemers zich om mee te werken aan kennisverspreiding en aan het ambassadeurschap.

Lees hier het volledige reglement

 

 

Waarom proeftuinen droogte?

Dankzij de subsidie kunnen de initiatiefnemers laagdrempelig experimenteren met nieuwe manieren van werken en technologieën. De acht goedgekeurde projecten liggen verspreid over stedelijk gebied en buitengebied.

De proeftuinen zorgen niet alleen voor concrete oplossingen, maar inspireren ook anderen om over hun watergebruik na te denken. Een initiatiefnemer van de goedgekeurde projecten wordt immers ambassadeur ‘Proeftuinen Droogte’ en engageert zich om actief deel te nemen aan een communicatie- en participatietraject. De Vlaamse Milieumaatschappij zal hen hier verder in begeleiden.

Welke projecten krijgen een subsidie?

Balta in Oudenaarde

Textielproducent Balta zal de waterzuiveringsinstallatie van zijn voormalige verfafdeling in Oudenaarde ombouwen tot een bufferbekken waarvan jaarlijks bijna 10.000 kubieke meter ter beschikking gesteld zal worden van omliggende landbouwbedrijven, de stad Oudenaarde en de brandweerzone Vlaamse Ardennen.

Buren en boeren in Olen

In Olen wordt de gemeenschappelijke waterzuiveringsinstallatie van vier voedselverwerkingsbedrijven aangepast. Jaarlijks wordt ongeveer 175.000 m³ afvalwater gezuiverd en geloosd in oppervlaktewater. Door de aanpassing zal de zuiveringsinstallatie hoogwaardig en laagwaardig water kunnen aanbieden. Het hoogwaardig water zal voldoen aan drinkwaterkwaliteit, het laagwaardig water wordt ingezet voor irrigatie.

Limburgse landbouw, Vlaamse waterbouw:

In Limburgs landbouwgebied worden in een samenwerkingsverband van de coöperatieve Agraco, een aantal landbouwers en drie agro-beheergroepen in Noord-Limburg klassieke drainagesystemen omgevormd tot peilgestuurde drainage om waterconservering te bevorderen en verdroging tegen te gaan. In combinatie met het (her) plaatsen van stuwtjes in de afvoergrachten kan dit het waterbergend vermogen en de waterbeschikbaarheid van de regio aanzienlijk verhogen.

Mallaardstraat Ninove buffert regenwater

Vier Ninoofse partijen werken samen om het regenwater van hun daken te verzamelen en te bufferen. Het gaat om ongeveer 11.000 m³ per jaar. Wasserij Celco Nv zal 80 m³/dag gebruiken als waswater. De andere bedrijven hebben geen water nodig voor hun bedrijfsvoering. Het project zal ook nagaan of zuiveren tot drinkwaterkwaliteit interessant is en of het mogelijk is om overtollig regenwater vertraagd en gecontroleerd in de bodem te laten sijpelen in natte periodes.

Slim regenwaterbeheer in Duffel

Reynaers aluminium in Duffel beschikt over een bufferbekken van 2.700 m³ en een wadi van 1.838 m³. De nabijgelegen glastuinbouwbedrijven Den Euster en Duffel Invest hebben elk een waterbassin van respectievelijk 30.500 m³ en 73.100 m³ voor 16 ha serres. De drie bufferbekkens zullen met een regenwaterleiding met elkaar verbonden worden en er wordt een RainLevelR-Systeem geïnstalleerd waardoor de bufferbekkens vóór een hevige regenbui gedeeltelijk leeg gemaakt worden. Hierdoor zal minder water naar de Itterbeek afgevoerd worden in piekmomenten. Via een regenwaterdashboard zal het niveau van de bekkens continu gemeten en het pompdebiet navenant gemonitord worden.

Van mest naar irrigatiewater in Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle kent zowel intensieve veeteelt als akkerlandbouw. Een nieuwe mestverwerkingsinstallatie produceert er, dankzij nieuwe technologie, een gezuiverd effluent dat als irrigatiewater gebruikt kan worden. Via de Proeftuin Droogte zullen een bufferbekken voor standaard effluent en twee bufferbekkens voor irrigatiewater aangelegd worden. Er wordt ook een irrigatiesysteem met flexibel buizennetwerk aangelegd. In dit project werken een 15-tal partners (landbouwbedrijven, tuinbedrijf) samen om het door Ieperse Truckwash bvba gezuiverde water te hergebruiken.

Bufferbekken tegen wateroverlast en voor drinkwater nieuwbouwwoningen in Edegem

Ontwikkelaar Re-Vive bouwt 350 nieuwe wooneenheden op de voormalige AGFA 4 site in Edegem. Onder één van de nieuwbouwappartementen komt een bufferbekken waar het regenwater van diverse bedrijven (een drukkerij, een kringwinkel, een industriële site) op het naburige bedrijventerrein verzameld wordt. Hierdoor zal de naburige wijk minder last hebben van wateroverlast. Bovendien zal het regenwater lokaal gezuiverd worden tot drinkwater voor de nieuwbouwwoningen. De productie van drinkwater gebeurt door Water-link.

Water voor later in Keiberg-Vossem

Bij het ontwikkelen van een bedrijventerrein in Keiberg-Vossem wordt een collectief buffer- en zuiveringsbekken gebouwd door Beresco Belgium nv en Loco, een collectieve vennootschap voor het bedrijventerrein. Het gezuiverde water zal opnieuw ter beschikking gesteld worden van de bedrijven. Wat overblijft, wordt in de grond geïnjecteerd in samenwerking met drinkwatermaatschappij De Watergroep.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.