Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / LIVES-project bestrijdt plasticafval in waterlopen

LIVES-project bestrijdt plasticafval in waterlopen

De Vlaamse Milieumaatschappij werkt samen met partners uit Nederland en Duitsland om zwerfvuil te bestrijden in het stroomgebied van de Maas. Samen stappen we in het project Litter Free Rivers and Streams (LIVES) om het plasticafval tegen juli 2021 met de helft terug te dringen. Daarbij spelen de zogenaamde ‘littertraps’ een belangrijke rol.

Wat en waarom?

Acht miljard kilogram plastic wordt jaarlijks via rivieren naar de zee afgevoerd: het blijft een hardnekkig milieuprobleem met vergaande gevolgen voor fauna en flora, leefmilieu, volksgezondheid en landschap. Plasticvervuiling vraagt om een duurzame en grensoverschrijdende aanpak.

Doel van het project 

LIVES - opruimactie

Door een meer doorgedreven gebruik van ‘littertraps’ of plasticvallen, wil de VMM samen met haar partners binnen twee jaar de helft minder plastic in het Maasstroomgebied. In de eerste fase inventariseren we de omvang, aard en verspreiding van het afval. In fase twee ontwikkelen en stimuleren we nieuwe vangtechnieken en zetten we in op preventie, transport en recyclage van plasticafval. In de derde fase willen we een duurzame preventieve aanpak uitwerken en vastleggen in beleid.

LIVES in Europa

Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Onder leiding van het provinciebestuur van Nederlands Limburg werkt de Vlaamse Milieumaatschappij met Nederlandse en Duitse partners aan een grensoverschrijdende oplossing voor het stroomgebied van de Maas. De VMM zal haar expertise in drijfvuil verzamelen, verder ontwikkelen en deze beter afstemmen op de partners in naburige regio’s voor een duurzamere aanpak van het plasticprobleem.

Meer info: https://litterfreeriversandstreams.eu 

Projectpartners
België

Vlaamse Milieumaatschappij 

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

De Vlaamse Waterweg NV

Nederland

Provincie Limburg

Waterschap Limburg

Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Zuyd Hogeschool

Open Universiteit 

Duitsland

Wasserverband Eifel-Rur

RWTH Aachen 

Looptijd: 01/08/2018 - 31/01/2022

Programma: Interreg V Euregio Maas-Rijn

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.