Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / LIVES-project bestrijdt plasticafval in waterlopen

LIVES-project bestrijdt plasticafval in waterlopen

De Vlaamse Milieumaatschappij werkt samen met partners uit Nederland en Duitsland om zwerfvuil te bestrijden in het stroomgebied van de Maas. Samen stappen we in het project Litter Free Rivers and Streams (LIVES) om het plasticafval tegen juli 2021 met de helft terug te dringen. Daarbij spelen de zogenaamde ‘littertraps’ een belangrijke rol.

Wat en waarom?

Acht miljard kilogram plastic wordt jaarlijks via rivieren naar de zee afgevoerd: het blijft een hardnekkig milieuprobleem met vergaande gevolgen voor fauna en flora, leefmilieu, volksgezondheid en landschap. Plasticvervuiling vraagt om een duurzame en grensoverschrijdende aanpak.

Doel van het project 

LIVES - opruimactie

Door een meer doorgedreven gebruik van ‘littertraps’ of plasticvallen, wil de VMM samen met haar partners binnen twee jaar de helft minder plastic in het Maasstroomgebied. In de eerste fase inventariseren we de omvang, aard en verspreiding van het afval. In fase twee ontwikkelen en stimuleren we nieuwe vangtechnieken en zetten we in op preventie, transport en recyclage van plasticafval. In de derde fase willen we een duurzame preventieve aanpak uitwerken en vastleggen in beleid.

LIVES in Europa

Onder leiding van het provinciebestuur van Nederlands Limburg werkt de Vlaamse Milieumaatschappij met Nederlandse en Duitse partners aan een grensoverschrijdende oplossing voor het stroomgebied van de Maas. De VMM zal haar expertise in drijfvuil verzamelen, verder ontwikkelen en deze beter afstemmen op de partners in naburige regio’s voor een duurzamere aanpak van het plasticprobleem.

Projectpartners
België

Vlaamse Milieumaatschappij 

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

De Vlaamse Waterweg NV

Nederland

Provincie Limburg

Waterschap Limburg

Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Zuyd Hogeschool

Open Universiteit 

Duitsland

Wasserverband Eifel-Rur

RWTH Aachen 

Looptijd: 01/08/2018 - 31/07/2021

Programma: Interreg V Euregio Maas-Rijn

De VMM stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling via innovatieve grensoverschrijdende projecten.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.