Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Validatie grachtenkaart

Validatie grachtenkaart

Grachten zijn een belangrijk onderdeel van ons watersysteem. Maar vaak zijn ze nog niet voldoende in kaart gebracht. Daardoor missen we ook kansen om ze efficiënt in te zetten voor het lokale waterbeleid. Om die leemte in te vullen, heeft de VMM een ontwerp grachtenkaart opgemaakt. Lokale besturen, water- en rioolbeheerders kunnen de kaart nakijken en valideren. De grachtenkaart kan daarna ingezet worden voor de opmaak van hemelwaterplannen, opsporen van waterverontreiniging, erosiebestrijding …

Hoe is de kaart opgemaakt?

De ontwerp grachtenkaart is gebaseerd op bestaande digitale informatie:

  • Vlaams Hydrografische Atlas: atlas van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De VHA bevat ook een aantal private grachten, maar ze zijn eerder fragmentarisch en niet uniform ingetekend.
  • Grootschalig Referentie Bestand: bevat baangrachten en watergangen met een minimale breedte van 3 meter.

Met artificiële intelligentie zijn daarbovenop voor heel Vlaanderen grachten afgeleid uit het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen. Voor deze automatische inventarisatie werd een methodiek uitgewerkt en uitgetest. Uit de evaluatie blijkt dat de ontwerpkaart zowel al gekarteerde grachten als de nog niet gekarteerde grachten in hoge mate correct weergeeft, maar dat een grondig nazicht en validatie van de kaart wel nodig blijft.

Hoe verloopt de validatieprocedure?

Voor                      Lokale besturen, rioolbeheerders, waterbeheerders

Periode                We starten eind mei met een aantal pilootgemeenten

Online                  hydro.vmm.be/grachten

Om de ontwerpkaart te valideren is een online applicatie ontwikkeld. Aanmelden gebeurt via het gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid. Dat zorgt er ook voor dat organisaties enkel de grachten kunnen valideren voor hun werkingsgebied. Via het gebruikersbeheer kunnen de lokale besturen, riool- en waterbeheerders zelf gebruikers rechten toekennen om de kaart te valideren of te raadplegen.

Grachten aanpassen in de applicatie

Een uitgebreide handleiding en FAQ zijn ook beschikbaar in de applicatie onder 'Hulp nodig?'.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.