Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Biodiverse Cities verbetert biodiversiteit in steden

Biodiverse Cities verbetert biodiversiteit in steden

Biodiverse Cities wilt de actie voor biodiversiteit in steden versnellen, ecosysteemdiensten ondersteunen, het samenleven tussen mens en natuur in evenwicht brengen en natuurinclusieve samenlevingen creëren. Een 16-tal partners, verspreid over heel Europa en met elk hun eigen expertise (in ecologie, beleid of co-creatie), slaan de handen in elkaar om de biodiversiteit in steden te verbeteren.

Header projectpagina Biodiverse Cities

Een samenleving waar zowel de natuur als de mens volop kan (open)bloeien.

Waarom?

De North Sea Region is een enorm verstedelijkt gebied en vormt een barrière voor de continuïteit van ecosystemen. Een verlies van de biodiversiteit heeft een enorme impact op de klimaatverandering, ecologie en op het menselijk welzijn. Ondanks dat de beleidsaandacht rond diversiteit toeneemt, wordt die in steden vaak over het hoofd gezien. Ook ontbreekt het stedelijke professionals vaak aan de nodige expertise.

Biodiverse Cities wilt de actie voor biodiversiteit versnellen om steden om te vormen tot natuurinclusieve samenlevingen.

Doel?

De belangrijkste doelstellingen van het Biodiverse Cities-project zijn:

  1. de continuïteit van de natuurlijke netwerken en de kwaliteit van de groene infrastructuur verbeteren en de biodiversiteit vergroten
  2. de relatie met en de acceptatie van natuur en biodiversiteit door burgers verbeteren
  3. biodiversiteit op holistische wijze integreren in alle stadsprocessen (bestuur, beleid en investeringen)

De pilootprojecten

5 partnersteden in Europa richten een Nature-based Solutions-pilootproject op om de lokale biodiversiteit te verbeteren. 3 ‘pollinator’-steden zullen op basis van de resultaten de oplossingen repliceren.


» Pilootproject Aarhus

In Aarhus focussen ze op het herstel van de natuurlijke habitat van landbouwgrond en de creatie van groene corridors ten behoeve van de natuur en de gezondheid van burgers in de Groene Ring ten zuiden van Aarhus. Ook stellen ze een actieplan op om landbouwgrond om te zetten in natuur en om inheemse vegetatie zoals droge heide te herstellen in het gebied Hede Enge. Particuliere landeigenaren worden bij het proces betrokken. Ook onderzoekt Aarhus of er meer mogelijkheid voor recreatie.


» Pilootproject Bremen

Bremen focust zich op de creatie van groene ruimtes, het aanplanten van stadsbomen en de aanleg van groendaken.


» Pilootproject Dordrecht

Dordrecht zal verschillende gebieden in de stad omvormen, bv. omvorming naar een XXL stadspark. Ook zullen ze een klimaatoase voor burgers ontwikkelen en een nieuw park met 250 bomen aanleggen.


» Pilootproject Lille

Lille’s focus ligt op de creatie van ecologische corridors en bruine rasters, op de hernaturatie van stedelijke bodems en op het ontwerp van instrumenten voor stadsmonitoring.


» Pilootproject Växjö

Dit project (her)ontwikkelt het Arena City-gebied voor meer natuur, vrije tijd en cultuur. Ook in Telestadshöjden wordt een nieuw ontwikkelingsgebied gecreëerd, met kans voor natuurintegratie (verbinding met wetland) en co-creatie van burgers.


Projectpartners
Stedenpartners

Dordrecht

Växjö

Aarhus

Lille

Bremen

Kennispartners

Aarhus University

Aeres University of Applied Sciences Almere

University of Bremen

Open Kaart

Impactpartners

IUCN

Vlaamse Milieumaatschappij

Lokale ondersteuningspartners

Bremer Umwelt Beratung

Het Vogelnest

'Pollinator' steden

City of Bergen

LSBG Hamburg

Ville de Brest

Type project: Interreg North Sea Region

Naar de projectwebsite »

 

 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Logo Biodiverse Cities

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.