Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / C5a - beheersen overstromingsrisico's

C5a - beheersen overstromingsrisico's

Het C5a-project combineert de resultaten van zeven lopende Interreg-projecten in de Noordzeeregio om te komen tot een 'cloud-to-coast'-aanpak voor het beheersen van overstromingsrisico's. Binnen het C5a-project werkt de VMM mee aan een geïntegreerd aanpak voor het Zwingebied met aandacht voor een optimale balans tussen natuur, landbouw en huisvesting.

C5a: Wat en waarom?

Het Noordzeegebied (NSR) wordt geconfronteerd met een aanzienlijke toename van de frequentie en ernst van overstromingen als reactie op klimaatverandering. Aanpak van overstromingsbeheer moet zich dringend aanpassen aan deze nieuwe realiteit om de mensen veilig, het milieu gezond en onze economieën welvarend te houden.

C5a, de afkorting Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation (C5A) wil daarbij een ''Cloud-to-Coast' (C2C) -aanpak opleveren voor het beheer van overstromingsrisico's

Lees meer op onze interactieve website

 

 

Doel van het project

Onze totaalsysteembenadering integreert vier samenstellende systemen: stroomgebied, kusten, steden,druppellogo c5a infrastructuurnetwerken. Dit moet het mogelijk maken om duurzame en geïntegreerde multifunctionele en aanpasbare oplossingen te ontwikkelen binnen het Noordzeegebied. Hiervoor is voortgebouwd op de resultaten van zeven lopende Interreg NSR-projecten om ervoor te zorgen dat onze aanpak bewezen praktijkgericht is.

Dit doen we met 7 pilootprojecten (bv. het Zwin in Vlaanderen) en speciaal opgerichte werkgroepen waar beleidsmakers worden samengebracht om ervaringen en werkwijzes uit te wisselen. Zowel lokale als internationale netwerken zijn aangesproken om het bewustzijn en de acceptatie voor deze geïntegreerde aanpak te verhogen.

C5a in Europa

In dit project werken 10 partners uit zes landen samen aan gemeenschappelijke oplossingen in het waterbeheer.

Projectpartners
Nederland

Rijkswaterstaat

Universiteit Twente 

Provincie Drenthe 

Duitsland

NLWKN 

België

Vlaamse Milieumaatschappij

Denemarken                

Region Midtjylland 

Kystdirektoratet 

Verenigd Koninkrijk

Kent County Council 

Sayers and Partners 

Zweden

Länsstyrelsen Värmland 

Type project: Interreg VB North-Sea Region

 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

interreg c5a logo

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.