Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / FlashFloodBreaker zet in op grotere waterveiligheid

FlashFloodBreaker zet in op grotere waterveiligheid

In het Interreg-project Flash Flood Breaker werken 13 partners uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk samen werken aan het bestrijden van hoogwater en het vergroten van de waterveiligheid. De VMM zal binnen dit project werken aan een betere visualisatie van de voorspellingsdata om te helpen bij het maken operationele beslissingen op het terrein.

Noordwest-Europa wordt geconfronteerd met een toenemend aantal overstromingsrampen als gevolg van de klimaatverandering. Flash floods, een snelle stijging van het water in laaggelegen gebieden die optreedt binnen slechts 3-6 uur na hevige regenval. Dergelijke extreme gebeurtenissen veroorzaken dodelijke slachtoffers, enorme verliezen en schade.

Wat is het doel van FlashFloodBreaker?

In het project werken alle partners aan het beter voorbereiden van burgers en bedrijven, onder andere door de opzet van specifieke voorlichtingscampagnes, het maken van een overzicht van mogelijke maatregelen die door burgers genomen kunnen worden en het verbeteren van de hoogwater voorspellingen. Kennis en ervaringen worden gedeeld, zodat de instrumenten die worden ontwikkeld, internationaal kunnen worden ingezet.

 banner FlashFloodBreaker

VMM zet in op vroege voorspellingen en betere bewustwording

Het project wil werk maken van gebruiksvriendelijke vroege voorspellingssystemen voor lokale overheden, eventueel uitgebreid voor bedrijven en burgers. Op de website waterinfo.be is nu wel al heel wat info ter beschikking maar die is nog niet gekoppeld aan een waarschuwingstool. Binnen dit project wil de VMM daarom werken maken aan tool de zorgt voor een betere visualisatie van de lokale data met daaraan gekoppelde automatische meldingen.

Bewustwording van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, betere voorbereiding hierop en, waar mogelijk, hulp van de autoriteiten zal uiteindelijk leiden tot betere bescherming en minder schade. Er worden onderzoeken gestart om te achterhalen hoe het staat met het waterbewustzijn van burgers, bedrijven en lokale overheden en hoe dit kan verbeterd worden. 

FlashFloodBreaker in Europa

Het project Flash Flood Breaker is goedgekeurd door het EU-financieringsprogramma Interreg North-West Europe. Daarmee is 6 miljoen euro aan Europese middelen beschikbaar gekomen. Het project startte begin 2024 en duurt drie jaar.

Projectpartners
Duitsland

Emschergenossenschaft – Lead Partner 

Stadt Duisburg - Feuerwehr Duisburg 

RWTH Aachen University Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft 

Lippeverband

Nederland

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

Provincie Limburg

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

België

Vlaamse Milieumaatschappij

Service public de Wallonie

Université de Liège

 

Frankrijk

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle 

Ierland Munster Technological University
Luxemburg

Université du Luxembourg

Type project: Interreg North-west Europe

Looptijd: 2024 - 2027

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

logo FlashFloodBreaker

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.