Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Beter water- en bodembeheer aan de kust dankzij Blue Transition

Beter water- en bodembeheer aan de kust dankzij Blue Transition

Het kustduingebied in België is sterk verstedelijkt, met een afname van de natuurlijke grondwateraanvulling tot gevolg. Binnen het Europese project Blue Transition werken we daarom samen met diverse partners om de Noordzeeregio in de toekomst beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Wat en waarom?

Blue Transition is een project binnen het Interreg Noordzeeregio programma. Het project wil een systematische verandering, een ‘blauwe transitie’ teweegbrengen door geïntegreerd water- en bodembeheer. De kustduingebieden spelen daar een belangrijke rol in.

Deze gebieden hebben meerdere functies: ze beschermen het laaggelegen poldergebied tegen overstromingen en verzilting, bieden toeristische en ecologische waarde en zijn een belangrijke zoetwatervoorraad voor de drinkwatervoorziening.

Blue Transition in Vlaanderen: beheer van zoet grondwater in verstedelijkt duingebied

Het kustduingebied in België is sterk verstedelijkt, met een afname van de natuurlijke grondwateraanvulling tot gevolg. Daarnaast bedreigen klimaatverandering en zeespiegelstijging de beschikbaarheid van zoet water in deze gebieden. Om deze zoetwaterbronnen te beschermen, is inzicht in de impact van verstedelijking, klimaatverandering en zeespiegelstijging noodzakelijk.

foto kust duin en bebouwing project blue transition

Grondwatermodellering kan de evolutie van de zoet-zout waterverdeling voorspellen en aangeven welk deel van het duingebied kwetsbaarder is voor verstedelijking, klimaatverandering en/of zeespiegelstijging. Samen met belanghebbenden onderzoeken we aan onze kust het potentieel van verschillende maatregelen. Het project moet leiden tot een coöperatief en duurzaam beheer van de zoetwatervoorraden in het duingebied.

Meer info vind je ook op de projectwebsite of de LinkedIn pagina

Blue Transition in Europa

Het Blue Transition-project kwam tot stand binnen het Interreg North Sea Region programma. Dat is een transnationaal programma met als doel om duurzame economische groei in de deelnemende landen in de Noordzeeregio te ondersteunen, te ontwikkelen en te bevorderen. Grensoverschrijdende samenwerking is van groot belang aangezien klimaatverandering niet stopt aan de landsgrenzen. In het Blue Transition project zullen 23 partners uit zes landen samenwerken.

Projectpartners
Nederland

Waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Noorderzijlvest

Provincie Drenthe

Duitsland

Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG)

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

Dachverband Feldberegnung Uelzen (DFU)

Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK)

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)

Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV)

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein

Universität Bremen Geologischer Dienst für Bremen

België

Vlaamse Milieumaatschappij

Natuurpunt Beheer vzw

Denemarken                

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Aabenraa Kommune

Aarhus University

Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

VIA University College

Zweden

 
Lunds universitet

Sydvatten AB

Sveriges Geologiska Undersökning

 

Looptijd van het project: van oktober 2022 tot maart 2026

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

logo interreg north sea blue transition

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.