Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies per sector

Emissies per sector

Overzicht van de emissies luchtverontreiniging per sector.

Sector

Beschrijving

Land- en tuinbouw

Evolutie van de land- en tuinbouwsector per stof voor:

 • Ammoniak (NH3)
 • Methaan (CH4)
 • Lachgas (N2O)

Huishoudens

Evolutie van de fijn stof emissie door verwarming bij de huishoudens ( per brandstof)

 • TSP
 • PM10
 • PM2.5
 • EC

Handel en diensten

Evolutie van de emissies door gebouwenverwarming in de tertiaire sector

Industrie

Evolutie van de emissies door de individueel geregistreerde bedrijven

Verkeer

Evolutie van de emissie door

 • Wegverkeer
 • Vliegtuigverkeer
 • Spoorverkeer
 • Binnenvaart
 • zeescheepvaart

Energie

Evolutie van de emissies door de elektriciteitscentrales

 • SO2
 • NOx(NO2)
 • CO2

Landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw 

Evolutie van de broeikasgasemissie door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw (sector LULUCF):

 • Broeikasgassen (CO2, N2O, CH4)

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid