Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies per sector

Emissies per sector

Overzicht van de emissies luchtverontreiniging per sector en korte beschrijving gehanteerde methodiek voor de berekening van de emissies.

 

Sector

Beschrijving

Land- en tuinbouw

Evolutie van de land- en tuinbouwsector per stof voor:

 • Ammoniak (NH3)
 • Methaan (CH4)
 • Lachgas (N2O)
 • NOx(NO2)
 • NMVOS

Emissies per gemeente NH3

Evolutie van de emissies door het brandstofverbruik

Evolutie van de emissie gerapporteerd via IMJV

Huishoudens

Evolutie van de fijn stof emissie door verwarming bij de huishoudens ( per brandstof)

 • TSP
 • PM10
 • PM2.5
 • EC

Evolutie van de emissies door gebouwenverwarming bij de huishoudens

Emissies per brandstof

Emissies per gemeente

Handel en diensten

Evolutie van de emissies door gebouwenverwarming in de tertiaire sector

Emissies per brandstof

Emissies per gemeente

Industrie

Evolutie van de emissies door

 • Industrie (IMJV + collectief)
 • collectief geregistreerde bedrijven

Verkeer

Evolutie van de emissie door

Off Road

Evolutie emissies door off road

Energie

Evolutie van de emissies door de elektriciteitscentrales

 • SO2
 • NOx(NO2)
 • CO2

Evolutie van de emissies door de pijpleidingen

Evolutie van de emissies door de raffinaderijen

Landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw 

Evolutie van de broeikasgasemissie door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw (sector LULUCF):

 • Broeikasgassen (CO2, N2O, CH4)

 

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.