Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Bedrijven / Emissies van nutriënten naar oppervlaktewater

Emissies van nutriënten naar oppervlaktewater door bedrijven

 • Een overmaat aan nutriënten in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt en de zuurstofhuishouding problematisch kan worden. Ook de drinkwaterproductie kan bemoeilijkt worden.
 • Bruto-emissies zijn lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein. Netto-emissies houden rekening met eventuele zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 • Het aandeel van de bedrijven in de netto-emissies van stikstof (N) en fosfor (P) naar oppervlaktewater is beperkt.
 • Zowel de bruto- als de netto-emissies van stikstof en fosfor door bedrijven zijn gedaald in de periode 2010-2022.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023

toestandToestand

 • Het aandeel van de bedrijven in de netto-emissies van nutriënten naar het oppervlaktewater is beperkt tot 5% voor stikstof en 12% voor fosfor in 2021.
 • De deelsector Handel & diensten heeft het grootste aandeel in de bruto-emissies van stikstof en fosfor, maar komt slechts op de derde (fosfor) of vierde (stikstof) plaats bij de netto-emissies. Dat komt omdat veel bedrijven van deze deelsector in een riolering lozen die aangesloten is op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 • Het omgekeerde geldt voor de deelsector Chemie die het grootste aandeel heeft in de netto-lozingen en op de derde plaats komt bij de bruto-lozingen. Dat komt omdat veel bedrijven van deze deelsector hun afvalwater, na het zelf gezuiverd te hebben, rechtstreeks in oppervlaktewater lozen.

evolutieEvolutie

 • In de periode 2010-2022 daalden de emissies van bedrijven:
  • Stikstof: bruto-emissies -31%, netto-emissies -36%
  • Fosfor: bruto-emissies -27%, netto-emissies: -28%
 • De inspanningen van de bedrijven zorgden voor de dalingen van de bruto-emissies. 
 • De netto-emissies zijn sterker gedaald dan de bruto-emissies. Bovenop de inspanningen van de bedrijven speelt hier ook de verdere uitbouw en verbetering van de openbare waterzuivering.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang.

InfoMeer info

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.