Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Bedrijven / Waterverbruik energiesector

Waterverbruik energiesector

 • De energiesector is de grootste verbruiker van water in Vlaanderen. Dit is bijna volledig op rekening te schrijven van het koelwaterverbruik. 
 • In 2021 verbruikte de energiesector 1,5 miljard m³ koelwater.
 • Het koelwaterverbruik door de energiesector is in de periode 2000-2021 gedaald met 47 %, vooral door de sluiting of ombouw van steenkoolcentrales. 
Laatst bijgewerkt: juli 2023
Actualisatie: Jaarlijks

toestand Toestand

De energiesector gebruikte in 2021:

 • 1,5 miljard m³ koelwater;
 • 56 % van het totaal waterverbruik inclusief koelwater;
 • 13 % van het totaal verbruik zonder koelwater (739 miljoen m³).

De deelsector 'elektriciteit-gas' gebruikte in 2021 ruim 87 % van het totale waterverbruik door de energiesector, de petroleumraffinaderijen nemen 13 % voor hun rekening.

Vooral voor de productie van elektriciteit wordt heel wat koelwater verbruikt, met name in de kerncentrale van Doel. Het totaal koelwaterverbruik bevindt zich de laatste jaren tussen 800 à 1 400 miljoen m³ per jaar, onttrokken aan de Schelde. In 2021 was dat ongeveer 1 312 miljoen m³ Scheldewater. Uiteindelijk kwam 22 miljoen m³ als damppluim uit de koeltorens en werd 1 289 miljoen m³ of 98 % terug in de Schelde geloosd (bron: Milieuverklaring Doel).

evolutie Evolutie 

Tussen 2000 en 2021 is het totale waterverbruik van de energiesector gedaald met 45 %, het koelwatergebruik is zelfs met 47% gedaald.

 • De sluiting of ombouw van de steenkoolcentrales leidde ten opzichte van 2000 tot een afname van het koelwatergebruik met meer dan 1 miljard m³.
 • In de periode 2000-2011 was er voor de kerncentrale van Doel een beperkte variatie in de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit en hoeveelheid opgepompt koelwater. De laatste jaren varieert de stroomproductie sterk door het herhaaldelijk stilleggen van de kerncentrales. Dit verklaart een belangrijk deel van de recente fluctuaties bij het koelwatergebruik.
 • Het verbruik van oppervlaktewater voor andere toepassingen is in de periode 2012-2014 opvallend gestegen. Die stijging kan hoofdzakelijk toegeschreven worden aan de ingebruikname van een nieuwe installatie in Zeebrugge waar vloeibaar gas omgezet wordt naar gasvorm met behulp van zeewater dat nadien weer in zee geloosd wordt.
 • Het koelwatergebruik van de petroleumraffinaderijen schommelt al vele jaren rond 200 miljoen m³.

aanpak Hoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor waterverbruik zijn vooral volgende maatregelengroepen belangrijk:

 • Groep 3 - Duurzaam watergebruik
 • Groep 5A - Kwantiteit grondwater
 • Groep 5B - Kwantiteit oppervlaktewater

 

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.