Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Bedrijven / Waterverbruik energiesector

Waterverbruik energiesector (2000-2019)

 • De energiesector is de grootste verbruiker van water in Vlaanderen. Dit is bijna volledig op rekening te schrijven van het koelwaterverbruik. 
 • In 2019 verbruikte de energiesector 1,4 miljard m³ koelwater.
 • Het koelwaterverbruik door de energiesector is in de periode 2000-2019 gedaald met 51 %, vooral door de sluiting of ombouw van steenkoolcentrales. 
Laatst bijgewerkt: juni 2021
Actualisatie: Jaarlijks

toestand Toestand

De energiesector gebruikte in 2019:

 • 1,4 miljard m³ koelwater;
 • 57 % van het totaal waterverbruik inclusief koelwater;
 • 15 % van het totaal verbruik zonder koelwater (749 miljoen m³).

De deelsector 'elektriciteit en warmte' gebruikte ruim 84 % van het totale waterverbruik door de energiesector, de petroleumraffinaderijen nemen 16 % voor hun rekening.

Vooral voor de productie van elektriciteit wordt heel wat koelwater verbruikt, met name in de kerncentrale van Doel, het totaal koelwaterverbruik bevindt zich de laatste jaren tussen 800 à 1 400 miljoen m³ per jaar, onttrokken aan de Schelde. In 2019 was dat ongeveer 1 176 miljoen m³ Scheldewater. Uiteindelijk kwam 23 miljoen m³ als damppluim uit de koeltorens en werd 1 153 miljoen m³ of 98 % terug in de Schelde geloosd (bron: Milieuverklaring Doel).

evolutie Evolutie 

Tussen 2000 en 2019 is het totale waterverbruik van de energiesector gedaald met 48 %, het koelwaterverbruik is zelfs met 51 % gedaald.

 • De sluiting of ombouw van de steenkoolcentrales leidde ten opzichte van 2000 tot een afname van het koelwaterverbruik met meer dan 1 miljard m³.
 • In de periode 2000 – 2011 was er voor de kerncentrale van Doel een beperkte variatie in de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit en hoeveelheid opgepompt koelwater.
 • De laatste jaren varieert de stroomproductie sterk door het herhaaldelijk stilleggen van de kerncentrales. Dit verklaart een belangrijk deel van de recente fluctuaties bij het koelwaterverbruik.
 • Het verbruik van water voor andere toepassingen is in de periode 2012-2014 opvallend gestegen. Die stijging kan hoofdzakelijk toegeschreven worden aan de ingebruikname van een nieuwe installatie in Zeebrugge waar vloeibaar gas omgezet wordt naar gasvorm met behulp van zeewater dat nadien weer in zee geloosd wordt.
 • Het koelwaterverbruik van de petroleumraffinaderijen schommelt al vele jaren rond 200 miljoen m³. 

aanpak Hoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor waterverbruik zijn vooral volgende maatregelengroepen belangrijk:

 • Groep 3 - Duurzaam watergebruik
 • Groep 5A - Kwantiteit grondwater
 • Groep 5B - Kwantiteit oppervlaktewater

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.