Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Bedrijven / Waterverbruik industrie

Waterverbruik industrie

 • In de periode 2000-2021 is het grondwaterverbruik door de industrie gehalveerd.
 • Het verbruik van ander water (water afkomstig van een product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt) is opvallend gestegen.
Laatst bijgewerkt: juli 2023
Actualisatie: Jaarlijks

 toestandToestand

In 2021 verbruikte de industrie:

 • 296 miljoen m³ water (exclusief koelwater) waarvan: 40 % oppervlaktewater, 27 % leidingwater, 19 % ander water, 11 % grondwater, 4 % hemelwater.
 • 607 miljoen m³ koelwater.

De chemie heeft het grootste aandeel in het verbruik van koelwater, leidingwater en oppervlaktewater. De voeding is de belangrijkste verbruiker van grondwater.

evolutie Evolutie

Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) door de industrie vertoont geen uitgesproken evolutie sinds 2010.

De trends per type sinds 2000:

 • Leidingwater en oppervlaktewater: geen duidelijke trend.
 • Koelwater: lichte daling.
 • Grondwater: uitgesproken daling, halvering sinds 2000.
 • Ander water: opvallende stijging, meer dan verviervoudigd sinds 2000.
 • Hemelwater: langzame toename.

De trends per deelsector:

 • Chemie: totaal waterverbruik (excl. koelwater) is gedaald in de periode 2000-2016, nadien heeft die daling zich niet doorgezet. Het verbruik van leidingwater en grondwater is duidelijk gedaald al zwakken die trends de laatste jaren af. Het verbruik van ander water is relatief sterk gestegen. Het verbruik van koelwater is licht gedaald.
 • Voeding: totaal waterverbruik (excl. koelwater) en het verbruik van leidingwater is sinds 2010 licht gestegen al vlakt die trend de laatste jaren af. Het grondwaterverbruik is gedaald.
 • Metaal: in de periode 2000-2009 is het waterverbruik (excl. koelwater), vooral gedomineerd door oppervlaktewater, duidelijk gedaald, maar sinds 2010 is er eerder sprake van een stijging. Het verbruik van leidingwater en van grondwater vertoond een dalende trend tot en met 2020, in 2021 waren er echter stijgingen. Het verbruik van ander water stijgt relatief sterk.
 • Papier: het totaal waterverbruik (excl. koelwater) door de papiersector bestaat vooral uit oppervlaktewater en vertoont weinig of geen trend in de periode 2000-2018, in 2019 en 2020 was er wel een duidelijke daling, in 2021 opnieuw een lichte stijging.
 • Textiel: had al een klein aandeel in het industrieel waterverbruik en het waterverbruik door de textiel is relatief sterk gedaald, vooral door een afname van het grondwaterverbruik.

aanpak Hoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor waterverbruik zijn vooral volgende maatregelengroepen belangrijk:

 • Groep 3 - Duurzaam watergebruik
 • Groep 5A - Kwantiteit grondwater
 • Groep 5B - Kwantiteit oppervlaktewater

InfoMeer informatie

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.