Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport / Activiteiten wegverkeer

Activiteiten wegverkeer

 • de hoofdverplaatsing voor het woon-werkverkeer gebeurde in 2019 voor 67,5 % met de wagen
 • er werden 61,3 miljard voertuigkilometers over de weg gereden in 2019
 • personenwagens en bestelwagens zorgen voor het grootste deel van de voertuigkilometers
 • het aandeel duurzame modi in het woon-werkverkeer en het aantal gereden voertuigkilometers evolueren niet in de richting van de doelstellingen tegen 2030
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Volgens het Vlaams luchtbeleidsplan moet tegen 2030:

 • het aandeel duurzame modi (te voet, per fiets, bus, trein, tram of metro) toenemen tot minstens 40 % (in de vervoerregio’s Antwerpen, Gent en Vlaamse rand rond Brussel tot minstens 50 %)
 • het aantal gereden voertuigkilometers over de weg dalen tot maximaal 51,6 miljard (licht vervoer - 15 % en vrachtvervoer maximaal + 14 % tegen 2030 ten opzichte van 2015)

toestandToestand in 2019

De duurzame modi hadden als hoofdvervoerwijze een aandeel van 32,5 % in het woon-werkverkeer. Het totaal aantal voertuigkilometers bedroeg 61,3 miljard. De doelstellingen (minimaal 40 % duurzame modi en maximaal 51,6 miljard voertuigkilometers) zijn dus nog ver buiten bereik.

 • de auto had als hoofdvervoerwijze een aandeel van 67,5 % in het woon-werkverkeer
 • licht vervoer (personen- en bestelwagens) reed het merendeel (90 %) van de voertuigkilometers

 evolutieEvolutie

In de periode 2015-2019 steeg licht vervoer (personenwagens en bestelwagens) met 4%; zwaar vervoer steeg met 7%. Volgens de doelstelling moet het aantal gereden km door licht vervoer dalen met 15 %.

 • in de periode 2008-2019 schommelde het aandeel van de duurzame modi als hoofdvervoerwijze voor het woon-werkverkeer rond 30 % en van de auto rond 70 %
 • in de periode 2013-2019 is het totaal aantal voertuigkilometers gestegen met 9 %, voornamelijk door een stijging bij de vrachtwagens (12%)

aanpakHoe pakken we dit aan?

Een modale verschuiving en minder kilometer over de weg worden aangepakt via het mobiliteitsbeleid. Voor het terugdringen van de voertuigkilometers door het personenvervoer wordt een centrale en sturende rol toebedeeld aan de vervoerregio’s:  

 • opmaken van duurzame regionale mobiliteitsplannen
 • opmaken openbaarvervoersplannen binnen vervoerregio’s om de overstap naar het openbaar vervoer aan te moedigen

Daarnaast zijn er ook initiatieven die een gedragsverandering beogen, in samenwerking met werkgeversorganisaties.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.