Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport / Samenstelling wagenpark

Samenstelling wagenpark

 • Het totale Vlaamse wagenpark blijft toenemen in grootte, maar deze toename verloopt de laatste jaren wel minder snel.
 • Het overgrote deel van de nieuwe en totale vloot bestaat uit diesel- en vooral benzinewagens.
 • Het aandeel dieselwagens in de nieuwe en de totale vloot daalt opnieuw. De trend van de voorgaande jaren zet zich dus verder.
 • Het aandeel zero-emissiewagens (op elektriciteit en waterstof) in de nieuwe vloot neemt toe, maar is nog beperkt (12,1 % in 2022). De groei gaat sneller voor bedrijfswagens (14,8 % in 2022) dan voor particuliere wagens (5,2 % in 2022).
 • Het behalen van de zero-emissie doelstelling voor de nieuwe vloot (20 %) tegen 2025 is nog onzeker.
 • De milieuprestaties van het totale Vlaamse wagenpark verbeteren: in 2022 bedroeg de gemiddelde ecoscore 65.
Laatst bijgewerkt: september 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 streeft naar de volgende samenstelling van de nieuwe vloot (in %):

Brandstoftype - Nieuwe vloot2022             Doelstelling 2025Doelstelling 2030
Benzine (excl. (plug-in) hybriden) 46,1 % 35,5 % 0 %
Benzine hybriden 7,6 % 10 % 20 %
Benzine plug-in hybriden 16,8 % 10 % Groene vink 20 %
Diesel (incl. (plug-in) hybriden) 17 % 14,5 % 0 %
CNG (aardgas) 0,1 % 10 % 10 %
Zero-emissie 12,1 % 20 % 50 %

Naar samenstelling van de totale vloot betekent dit (in %):

Brandstoftype - Totale vloot2022              Doelstelling 2025Doelstelling 2030
Benzine (incl. LPG, ethanol, (plug-in) hybriden) 59,4 % 57,8 %  57,7 % 
Diesel (incl. (plug-in) hybriden) 38,3 % 33,7 % 21,1 %
CNG (aardgas) 0,4 % 3,7 % 5,9 %
Zero-emissie 1,9 % 4,8 % 15,4 %

toestandToestand in 2022

Het bereiken van de doelstellingen tegen 2025 is onzeker, omdat de vergroening van het wagenpark weliswaar in de juiste richting evolueert, maar onvoldoende snel.

 Aantal wagens in nieuwe vloot:

 • Benzinewagens (aandeel van 70,5 %) en dieselwagens (17 %) werden het meest verkocht (beide incl. (plug-in) hybriden).
 • Zero-emissiewagens (op elektriciteit en waterstof) maakten 12,1 % van de nieuwe vloot uit.
 • In 2022 werden er ongeveer evenveel wagens verkocht als in 2021.

Aantal wagens in totale vloot:

 • De totale vloot bestond voor 59,1 % uit benzinewagens en 38,3 % uit dieselwagens (beide incl. (plug-in) hybriden).
 • Zero-emissiewagens hadden een aandeel van 1,9 %.

Ecoscore totale vloot:

 • De gemiddelde ecoscore van het totale wagenpark bedroeg 64,9
 • Met een ecoscore van 58 scoren klassieke dieselwagens het slechts
 • Batterij-elektrische wagens scoren het beste, ecoscore van 84,9.

 evolutieEvolutie

Aantal wagens in nieuwe vloot:

 • Het totale aantal nieuwe wagens kende een schommelend verloop in de periode 2008-2022.
 • Het aandeel dieselwagens is gedaald van 77,1 % in 2008 tot 17 % in 2022 (incl. (plug-in) hybriden), na enkele jaren van stagnatie zet de dalende trend zich duidelijk verder.
 • Sinds 2017 is het aandeel benzinewagens groter dan het aandeel dieselwagens (beide incl. (plug-in) hybriden).
 • Het aandeel zero-emissiewagens (op elektriciteit en waterstof) neemt toe, de stijging is het grootst bij bedrijfswagens (bijna 15%).

Aantal wagens in totale vloot:

 • De grootte van de totale vloot blijft toenemen; de stijging gaat de laatste jaren wel minder snel.
 • Het aandeel dieselwagens nam toe tot 2012 (aandeel van 63 %); sindsdien daalt het (tot 38,3 % in 2022) ten voordele van het aantal benzinewagens (beide incl. (plug-in) hybriden).

Ecoscore totale vloot:

 • In de periode 2008-2022 steeg de gemiddelde ecoscore van de totale vloot van 50,1 naar 64,9 door het toenemend aantal milieuvriendelijkere wagens, strengere euronormen en EU-regelgeving die autofabrikanten verplicht om wagens te produceren met een steeds lagere CO2-uitstoot.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Een vergroening van de vloot pakken we aan door o.a. onderstaande maatregelen:

 • wagens vergroenen
  • lage-emissiezones bewezen hun nut
  • belastingvoordeel voor groene voertuigen
  • strengere emissienormen voor nieuwe voertuigen
  • aanpassen van de ecoscore drempels voor de aanschaf van voertuigen door taxibedrijven en de Vlaamse Overheid
 • meer zero-emissievoertuigen op de weg en in stadscentra
  • uitvoering actieplan Clean Power for Transport: Hoe bevorderen we de omschakeling naar zero-emissievoertuigen?
  • elektrificatie van het bussenpark van De Lijn
  • instellen van zones voor emissievrije stadsdistributie en de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek: een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden
 • aanpakken van emissiefraude bij personenwagens en vrachtwagens
  • meer en betere controles langs de weg
  • effectieve controles tijdens periodieke keuring
  • betere controle van fabrikanten
  • meer inzicht in werkelijke emissies via remote sensing

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.