Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport / Samenstelling wagenpark

Samenstelling wagenpark

 • Het totale Vlaamse wagenpark blijft toenemen in grootte, maar deze toename verloopt de laatste jaren wel minder snel.
 • Het overgrote deel van de nieuwe en totale vloot bestaat uit diesel- en vooral benzinewagens.
 • Het aandeel dieselwagens in de nieuwe vloot daalt opnieuw na de stabilisatie van vorig jaar, ook in de totale vloot daalt hun aandeel nog steeds. De trend van de voorgaande jaren zet zich dus verder.
 • Het aandeel zero-emissiewagens (op elektriciteit en waterstof) in de nieuwe vloot neemt toe, maar is nog beperkt (7 % in 2021). De groei gaat sneller voor bedrijfswagens (9,5% in 2021) dan voor particuliere wagens (2,6% in 2021).
 • Het behalen van de zero-emissie doelstelling tegen 2025 is nog onzeker.
 • De milieuprestaties van het totale Vlaamse wagenpark verbeteren: in 2021 bedroeg de gemiddelde ecoscore 63.
Laatst bijgewerkt: september 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 streeft naar de volgende samenstelling van de nieuwe vloot (in %):

Brandstoftype - Nieuwe vloot2021              Doelstelling 2025Doelstelling 2030
Benzine (excl. (plug-in) hybriden) 49,6 % 35,5 % 0 %
Benzine hybriden 5,2 % 10 % 20 %
Benzine plug-in hybriden 12,9 % 10 % Groene vink 20 %
Diesel (incl. (plug-in) hybriden) 24,5 % 14,5 % 0 %
CNG (aardgas) 0,2 % 10 % 10 %
Zero-emissie 7,2 % 20 % 50 %

Naar samenstelling van de totale vloot betekent dit (in %):

Brandstoftype - Totale vloot2021               Doelstelling 2025Doelstelling 2030
Benzine (incl. LPG, ethanol, (plug-in) hybriden) 56,2 % 57,8 % Groene vink 57,7 % Groene vink
Diesel (incl. (plug-in) hybriden) 42,0 % 33,7 % 21,1 %
CNG (aardgas) 0,4 % 3,7 % 5,9 %
Zero-emissie 1,1 % 4,8 % 15,4 %

toestandToestand in 2021

Het bereiken van de doelstellingen tegen 2025 is onzeker, omdat de vergroening van het wagenpark weliswaar in de juiste richting evolueert, maar onvoldoende snel.

 Aantal wagens in nieuwe vloot:

 • Benzinewagens (aandeel van 68 %) en dieselwagens (25 %) werden het meest verkocht (beide incl. (plug-in) hybriden).
 • Zero-emissiewagens (op elektriciteit en waterstof) maakten 7,2 % van de nieuwe vloot uit.
 • Na de forse daling van het totale aantal nieuw ingeschreven wagens in 2020 als gevolg van de coronacrisis, is dit in 2021 alweer hoger dan in 2019.

Aantal wagens in totale vloot:

 • De totale vloot bestond voor 56 % uit benzinewagens en 42 % uit dieselwagens (beide incl. (plug-in) hybriden).
 • Zero-emissiewagens hadden een aandeel van 1,1 %.

Ecoscore totale vloot:

 • De gemiddelde ecoscore van het totale wagenpark bedroeg 63,4
 • Met een ecoscore van 57,7 scoren klassieke dieselwagens het slechts
 • Batterij-elektrische wagens scoren het beste (ecoscore van 83,9)

 evolutieEvolutie

Aantal wagens in nieuwe vloot:

 • Het totale aantal nieuwe wagens kende een schommelend verloop in de periode 2008-2021.
 • Het aandeel dieselwagens is gedaald van 77 % in 2008 tot 25 % in 2021 (incl. (plug-in) hybriden), na enkele jaren van stagnatie daalt dit aandeel weer.
 • Sinds 2017 is het aandeel benzinewagens groter dan het aandeel dieselwagens (beide incl. (plug-in) hybriden).
 • Het aandeel zero-emissiewagens (op elektriciteit en waterstof) neemt toe, de stijging is het grootst bij bedrijfswagens (bijna 10%).

Aantal wagens in totale vloot:

 • De grootte van de totale vloot blijft toenemen; de stijging gaat de laatste jaren wel minder snel.
 • Het aandeel dieselwagens nam toe tot 2012 (aandeel van 63 %); sindsdien daalt het (tot 42 % in 2021) ten voordele van het aantal benzinewagens.

Ecoscore totale vloot:

 • In de periode 2008-2021 steeg de gemiddelde ecoscore van de totale vloot van 50,1 naar 63,4 door het toenemend aantal milieuvriendelijkere wagens, strengere euronormen en EU-regelgeving die autofabrikanten verplicht om wagens te produceren met een steeds lagere CO2-uitstoot.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Een vergroening van de vloot pakken we aan door o.a. onderstaande maatregelen:

 • wagens vergroenen
  • lage-emissiezones bewezen hun nut
  • belastingvoordeel voor groene voertuigen
  • strengere emissienormen voor nieuwe voertuigen
  • aanpassen van de ecoscore drempels voor de aanschaf van voertuigen door taxibedrijven en de Vlaamse Overheid
 • meer zero-emissievoertuigen op de weg en in stadscentra
  • uitvoering actieplan Clean Power for Transport: Hoe bevorderen we de omschakeling naar zero-emissievoertuigen?
  • elektrificatie van het bussenpark van De Lijn
  • instellen van zones voor emissievrije stadsdistributie en de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek: een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden
 • aanpakken van emissiefraude bij personenwagens en vrachtwagens
  • meer en betere controles langs de weg
  • effectieve controles tijdens periodieke keuring
  • betere controle van fabrikanten
  • meer inzicht in werkelijke emissies via remote sensing

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.