Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport / Samenstelling wagenpark

Samenstelling wagenpark

 • Het totale Vlaamse wagenpark blijft toenemen in grootte, maar deze toename verloopt de laatste jaren wel minder snel.
 • Ongeveer de helft van de nieuwe en totale vloot bestaat uit benzinewagens.
 • Het aandeel dieselwagens in de nieuwe en de totale vloot daalt verder. In de nieuwe vloot is dit aandeel gehalveerd.
 • Het aandeel zero-emissiewagens (op elektriciteit en waterstof) in de nieuwe vloot neemt als maar toe (22 % in 2023). De groei gaat sneller voor bedrijfswagens (27 % in 2023) dan voor particuliere wagens (7 % in 2023).
 • In 2023 behaalden we voor het eerst de zero-emissie doelstelling voor de nieuwe vloot (20 %) van 2025.
 • De milieuprestaties van het totale Vlaamse wagenpark verbeteren: in 2023 bedroeg de gemiddelde ecoscore 66.
Laatst bijgewerkt: mei 2024
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 streeft naar de volgende samenstelling van de nieuwe vloot (in %):

Brandstoftype - Nieuwe vloot2023            Doelstelling 2025Doelstelling 2030
Benzine (excl. (plug-in) hybriden) 38,8 % 35,5 % 0 %
Benzine hybriden 7,3 % 10 % 20 %
Benzine plug-in hybriden 23 % 10 % Groene vink 20 % Groene vink
Diesel (incl. (plug-in) hybriden) 8.5 % 14,5 % Groene vink 0 %
CNG (aardgas) 0,02 % 10 % 10 %
Zero-emissie 22,3 % 20 % Groene vink 50 %

Naar samenstelling van de totale vloot betekent dit (in %):

Brandstoftype - Totale vloot2023        Doelstelling 2025Doelstelling 2030
Benzine (incl. LPG, ethanol, (plug-in) hybriden) 62.5 % 57,8 %  57,7 % 
Diesel (incl. (plug-in) hybriden) 33,4 % 33,7 % Groene vink 21,1 %
CNG (aardgas) 0,3 % 3,7 % 5,9 %
Zero-emissie 3,8 % 4,8 % 15,4 %

Een aantal doelstellingen tegen 2025 hebben we al behaald. Voor anderen is dat nog niet het geval. De vergroening van het wagenpark evolueert in de juiste richting.

toestandToestand in 2022

 Aantal wagens in nieuwe vloot:

 • Benzinewagens (aandeel van 69 %) werden het meest verkocht (incl. (plug-in) hybriden).

 • Op de 2de plaats stonden de zero-emissiewagens (op elektriciteit en waterstof), ze maakten 22 % van de nieuwe vloot uit.
 • In 2023 werden er ongeveer 80.000 wagens meer verkocht dan in 2022.

Aantal wagens in totale vloot:

 • De totale vloot bestond voor 62 % uit benzinewagens en 33 % uit dieselwagens (beide incl. (plug-in) hybriden).
 • Zero-emissiewagens hadden een aandeel van 4,8 %.

Ecoscore totale vloot:

 • De gemiddelde ecoscore van het totale wagenpark bedroeg 66
 • Met een ecoscore van 59 scoren klassieke dieselwagens het slechts
 • Batterij-elektrische wagens scoren het beste, ecoscore van 85.

evolutieEvolutie

Aantal wagens in nieuwe vloot:

 • Het totale aantal nieuwe wagens kende een schommelend verloop in de periode 2008-2023. 
 • Het aandeel dieselwagens is gedaald van 77,1 % in 2008 tot 9 % in 2023 (incl. (plug-in) hybriden), Ten opzichte van 2022 is het marktaandeel gehalveerd. Sinds 2017 is het aandeel benzinewagens groter dan het aandeel dieselwagens (beide incl. (plug-in) hybriden). 
 • Het aandeel zero-emissiewagens (op elektriciteit en waterstof) neemt toe, de stijging is het grootst bij leasewagens (bijna 28%). Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2022.

Aantal wagens in totale vloot:

 • De grootte van de totale vloot blijft toenemen; In 2023 was die stijging weer iets groter dan tijdens de coronajaren.
 • Het aandeel dieselwagens nam toe tot 2012 (aandeel van 63 %); sindsdien daalt het (tot 33 % in 2023) ten voordele van het aantal benzinewagens (beide incl. (plug-in) hybriden) en de zero-emissiewagens.

Ecoscore totale vloot:

 • In de periode 2008-2023 steeg de gemiddelde ecoscore van de totale vloot van 50 naar 66 door het toenemend aantal milieuvriendelijkere wagens, strengere euronormen en EU-regelgeving die autofabrikanten verplicht om wagens te produceren met een steeds lagere CO2-uitstoot.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Een vergroening van de vloot pakken we aan door o.a. onderstaande maatregelen:

Wagens vergroenen:

 • lage-emissiezones bewezen hun nut
 • belastingvoordeel voor groene voertuigen
 • strengere emissienormen voor nieuwe voertuigen
 • aanpassen van de ecoscore drempels voor de aanschaf van voertuigen door taxibedrijven en de Vlaamse Overheid

Meer zero-emissievoertuigen op de weg en in stadscentra:

 • uitvoering actieplan Clean Power for Transport: Hoe bevorderen we de omschakeling naar zero-emissievoertuigen?
 • elektrificatie van het bussenpark van De Lijn
 • instellen van zones voor emissievrije stadsdistributie en de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek: een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden

Aanpakken van emissiefraude bij personenwagens en vrachtwagens:

 • meer en betere controles langs de weg
 • effectieve controles tijdens periodieke keuring
 • betere controle van fabrikanten
 • meer inzicht in werkelijke emissies via remote sensing

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.