Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport / Samenstelling wagenpark

Samenstelling wagenpark

 • het totale Vlaamse wagenpark blijft toenemen in grootte, maar deze toename verloopt de laatste jaren wel minder snel
 • het overgrote deel van de nieuwe en totale vloot bestaat uit diesel- en vooral benzinewagens
 • het aandeel dieselwagens in de nieuwe vloot stabiliseert na een jarenlange afname; in de totale vloot daalt hun aandeel nog steeds
 • het aandeel zero-emissiewagens (op elektriciteit en waterstof) neemt toe, maar is nog beperkt (4 % in 2020)
 • het behalen van de doelstellingen tegen 2025 is nog onzeker
 • de milieuprestaties van het totale Vlaamse wagenpark verbeteren: in 2020 bedroeg de gemiddelde ecoscore 63,2
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 streeft naar de volgende samenstelling van de nieuwe vloot (in %):

Brandstoftype20252030
benzine (excl. (plug-in) hybriden) 35,5 0
benzine hybriden 10 20
benzine plug-in hybriden 10 20
diesel 14,5 0
aardgas (CNG) 10 10
zero-emissie 20 50

Naar samenstelling van de totale vloot betekent dit (in %):

Brandstoftype20252030
benzine (incl. LPG en ethanol) 57,8 57,7
diesel 33,7 21,1
CNG 3,7 5,9
zero-emissie 4,8 15,4

toestandToestand in 2020

Het bereiken van de doelstellingen tegen 2025 is onzeker, omdat de vergroening van het wagenpark weliswaar in de juiste richting evolueert, maar onvoldoende snel.

 Aantal wagens in nieuwe vloot:

 • benzinewagens (aandeel van 62 %) en dieselwagens (33 %) werden het meest verkocht (beide incl. (plug-in) hybriden)
 • zero-emissiewagens (op elektriciteit en waterstof) maakten 4 % van de nieuwe vloot uit
 • het totale aantal nieuw ingeschreven wagens was fors lager dan in 2019 als gevolg van de coronacrisis

Aantal wagens in totale vloot:

 • de totale vloot bestond voor 53 % uit benzinewagens en 45 % uit dieselwagens (beide incl. (plug-in) hybriden)
 • zero-emissiewagens hadden een aandeel van minder dan 1 %

Ecoscore totale vloot:

 • de gemiddelde ecoscore van het totale wagenpark bedroeg 63,2
 •  met een ecoscore van 57,8 scoren klassieke dieselwagens het slechts
 • batterij-elektrische wagens scoren het beste (ecoscore van 84,4)

 evolutieEvolutie

Aantal wagens in nieuwe vloot:

 • het totale aantal nieuwe wagens kende een schommelend verloop in de periode 2008-2020
 • het aandeel dieselwagens is gedaald van 77 % in 2008 tot 33 % in 2020; de laatste 2 jaar stagneert dit aandeel
 • sinds 2017 is het aandeel benzinewagens groter dan het aandeel dieselwagens
 • het aandeel zero-emissiewagens neemt toe

Aantal wagens in totale vloot:

 • de grootte van de totale vloot blijft toenemen; de stijging gaat de laatste jaren wel minder snel
 • het aandeel dieselwagens nam toe tot 2012 (aandeel van 63 %); sindsdien daalt het (tot 45 % in 2020) ten voordele van het aantal benzinewagens

Ecoscore totale vloot:

 • in de periode 2008-2020 steeg de gemiddelde ecoscore van de totale vloot van 50,1 naar 63,2 door het toenemend aantal milieuvriendelijkere wagens, strengere euronormen en EU-regelgeving die autofabrikanten verplicht om wagens te produceren met een steeds lagere CO2-uitstoot

aanpakHoe pakken we dit aan?

Een vergroening van de vloot pakken we aan door o.a. onderstaande maatregelen:

 • wagens vergroenen
  • lage-emissiezones bewezen hun nut
  • belastingvoordeel voor groene voertuigen
  • strengere emissienormen voor nieuwe voertuigen
  • aanpassen van de ecoscore drempels voor de aanschaf van voertuigen door taxibedrijven en de Vlaamse Overheid
 • meer zero-emissievoertuigen op de weg en in stadscentra
  • uitvoering actieplan Clean Power for Transport: Hoe bevorderen we de omschakeling naar zero-emissievoertuigen?
  • elektrificatie van het bussenpark van De Lijn
  • instellen van zones voor emissievrije stadsdistributie en de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek: een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden
 • aanpakken van emissiefraude bij personenwagens en vrachtwagens
  • meer en betere controles langs de weg
  • effectieve controles tijdens periodieke keuring
  • betere controle van fabrikanten
  • meer inzicht in werkelijke emissies via remote sensing

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.