Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater

Emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater door huishoudens (2010-2020)

  • Nadat organische stoffen in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen, worden ze afgebroken. Bij dat proces wordt zuurstof aan het water onttrokken. Voldoende opgeloste zuurstof in het water is een belangrijke voorwaarde voor een divers ecosysteem.
  • Netto-emissies zijn de vuilvrachten die effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. Indien van toepassing wordt dus rekening gehouden met de zuivering van het huishoudelijk afvalwater door een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
  • Huishoudens hebben het grootste aandeel in de gekende netto-emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater.
  • De netto-emissies van zuurstofbindende stoffen door huishoudens zijn met 26 % gedaald in de periode 2010-2020.
Laatst bijgewerkt: oktober 2021
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

In 2020 waren de huishoudens goed voor:

  • 86 % van de netto-emissies van biochemisch zuurstofverbruik (BZV);
  • 71 % van de netto-emissies van chemisch zuurstofverbruik (CZV).

evolutieEvolutie

In de periode 2010-2020 zijn de huishoudelijke netto-emissies van zowel BZV als CZV gedaald met 26 % door de systematische uitbreiding van de openbare waterzuivering en de installatie van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang. Vooral de verdere uitbouw en verbetering van de openbare waterzuivering is belangrijk om de huishoudelijke emissies terug te dringen.

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.