Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Waterverbruik huishoudens

Waterverbruik huishoudens (2000-2020)

 • De huishoudens verbruiken voor hun dagelijkse activiteiten belangrijke hoeveelheden water. Dit is vooral leidingwater, ook wel ‘kraanwater’ genoemd, maar ook hemelwater (of regenwater) en grondwater.
 • In 2020 waren de huishoudens goed voor ongeveer 34% van het totale waterverbruik (exclusief koelwater) en 65% van het leidingwaterverbruik in Vlaanderen.
 • Over de periode 2000-2017 is het totale huishoudelijk leidingwaterverbruik gedaald. In 2018, 2019 en 2020 is het leidingwaterverbruik licht gestegen, wellicht omwille van de warme en droge periodes.
 • In 2021 bedroeg het gemiddeld leidingwaterverbruik (voor een lid van een gemiddeld gezin) 89 liter per persoon per dag. 
Laatst bijgewerkt: juni 2022
Actualisatie: Jaarlijks

 toestandToestand

Huishoudens verbruiken:

 • in 2020 leidingwater (88%) en hemelwater (10%) en grondwater (2%).
 • 34% van het totale waterverbruik (exclusief koelwater) en 65% van het leidingwaterverbruik in Vlaanderen (2020).
 • in 2021 89 liter leidingwater per persoon per dag voor een gemiddeld gezin (2,3 personen).

Het verbruik hangt af van de gezinsgrootte:

  • huishoudens met 1 persoon: 108 liter
  • huishoudens met 3 personen: 86 liter
  • huishoudens met 5 personen: 75 liter.
 • gemiddeld ongeveer 2 liter grondwater en 11 liter hemelwater per persoon per dag.
 • het meeste water door gebruik van de douche (26%), het toilet (19%) en de wasmachine (16%)

 evolutieEvolutie

Het waterverbruik bij de huishoudens kent het volgende verloop:

 • Over de periode 2000-2017 is het totale huishoudelijk leidingwaterverbruik gedaald met 7%. In 2018, 2019 en 2020 is het leidingwaterverbruik licht gestegen, wellicht omwille van de warme en droge periodes in die jaren.
 • Het verbruik van hemelwater neemt toe:
  • De toename van het hemelwaterverbruik kan o.a. gekoppeld worden aan de verplichting van een regenwaterput bij (ver)nieuwbouw sinds 2004.
  • Het gebruik van regenwater biedt voor toepassingen zoals de was of de beregening van planten het voordeel t.o.v. leidingwater dat het zachter water is. Afgezien van de installatiekost is regenwater ook goedkoper in het gebruik.
  • Bovendien kunnen regenwaterputten bijdragen aan het afzwakken van piekafvoerdebieten bij hevige buien. De opvang en het gebruik van regenwater wordt dan ook gestimuleerd vanuit de overheid. 
  • Als regenwaterputten leeg komen te staan bij langdurige droogte en bijgevuld worden met leidingwater zouden ze op dat moment echter ook kunnen bijdragen tot een groter piekverbruik van leidingwater.
 • Het grondwaterverbruik kende een maximum in 2018 en 2020. De evolutie op langere termijn is niet goed gekend.

 aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor waterverbruik zijn vooral volgende maatregelengroepen belangrijk:

 • Groep 3 - Duurzaam watergebruik
 • Groep 5A - Kwantiteit grondwater
 • Groep 5B - Kwantiteit oppervlaktewater 

Huishoudens kunnen zelf heel wat doen om water te besparen: www.vmm.be/water/waterbesparing 

InfoMeer informatie

Op zoek naar het waterverbruik van een specifieke sector? Stel zelf je grafiek samen.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.