Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Waterverbruik huishoudens

Waterverbruik huishoudens (2000-2019)

 • De huishoudens verbruiken voor hun dagelijkse activiteiten belangrijke hoeveelheden water. Dit is vooral leidingwater, ook wel ‘kraanwater’ genoemd, maar ook hemelwater en grondwater.
 • In 2019 waren de huishoudens goed voor ongeveer 34 % van het totale waterverbruik (exclusief koelwater) en 63 % van het leidingwaterverbruik in Vlaanderen.
 • Over de periode 2000-2017 is het totale huishoudelijk leidingwaterverbruik gedaald. In 2018 en 2019 is het leidingwaterverbruik licht gestegen, wellicht omwille van de warme en droge periodes.
 • In 2020 bedroeg het gemiddeld leidingwaterverbruik (voor een lid van een gemiddeld gezin) 87 liter per persoon per dag. 
Laatst bijgewerkt: juni 2021
Actualisatie: Jaarlijks

 toestandToestand

Huishoudens verbruiken:

 • in 2019 leidingwater (87,2 %) en hemelwater (11,2 %) en grondwater (1,6 %)
 • 34 % van het totale waterverbruik (exclusief koelwater) en 63 % van het leidingwaterverbruik in Vlaanderen (2019).
 • in 2020 87 liter leidingwater/persoon/dag voor een gemiddeld gezin (2,3 personen). Het verbruik hangt af van de gezinsgrootte:
  • huishoudens met 1 persoon: 107 liter
  • huishoudens met 3 personen: 85 liter
  • huishoudens met 5 personen: 73 liter.
 • gemiddeld ongeveer 2 liter grondwater en 12 liter regenwater/persoon/dag.
 • het meeste water door gebruik van de douche (21 %), het toilet (19 %) en de wasmachine (14 %)

 evolutieEvolutie

Het waterverbruik bij de huishoudens kent het volgende verloop:

 • Over de periode 2000-2017 is het totale huishoudelijk leidingwaterverbruik gedaald met 7 %. In 2018 en 2019 is het leidingwaterverbruik licht gestegen, wellicht omwille van de warme en droge periodes in 2018 en 2019.
 • Het grondwaterverbruik neemt af terwijl het regenwaterverbruik toeneemt (o.b.v. enquêtes in 2002 en 2016):
  • De toename van het hemelwaterverbruik kan o.a. gekoppeld worden aan de verplichting van een regenwaterput bij (ver)nieuwbouw sinds 2004.
  • Het gebruik van regenwater biedt voor toepassingen zoals de was of de beregening van planten dan ook een aantal voordelen t.o.v. leidingwater (goedkoper, zachter).
  • Bovendien kunnen regenwaterputten bijdragen aan het afzwakken van piekafvoerdebieten bij hevige buien. De opvang en het gebruik van regenwater wordt dan ook gestimuleerd vanuit de overheid. 
  • Als regenwaterputten leeg komen te staan bij langdurige droogte en bijgevuld worden met leidingwater zouden ze op dat moment echter ook kunnen bijdragen tot een groter piekverbruik van leidingwater.

 aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor waterverbruik zijn vooral volgende maatregelengroepen belangrijk:

 • Groep 3 - Duurzaam watergebruik
 • Groep 5A - Kwantiteit grondwater
 • Groep 5B - Kwantiteit oppervlaktewater 

Huishoudens kunnen zelf heel wat doen om water te besparen: www.vmm.be/water/waterbesparing 

InfoMeer informatie

Op zoek naar het waterverbruik van een specifieke sector? Stel zelf je grafiek samen.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.