Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Emissies van nutriënten naar oppervlaktewater

Emissies van nutriënten naar oppervlaktewater door huishoudens

  • Een overmaat aan nutriënten in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt en de zuurstofhuishouding problematisch kan worden. Ook de drinkwaterproductie kan bemoeilijkt worden.
  • Netto-emissies zijn de vuilvrachten die effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. Indien van toepassing wordt dus rekening gehouden met de zuivering van het huishoudelijk afvalwater door een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
  • De huishoudens hebben een belangrijk aandeel in de netto-emissies van stikstof (N) en fosfor (P) naar het oppervlaktewater.
  • De netto-emissies van stikstof en fosfor naar het oppervlaktewater door huishoudens zijn gedaald.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023

toestandToestand

In 2021 was het aandeel van de huishoudens in de netto-emissies naar oppervlaktewater:

  • stikstof: 20%;
  • fosfor: 53%.

evolutieEvolutie

  • In de periode 2010-2022 zijn de stikstof- en fosforemissies gedaald (N: -27%, P: -21%) door de systematische uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering en de installatie van individuele behandelingsinstallaties.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang. Vooral de verdere uitbouw en verbetering van de openbare waterzuivering is belangrijk om de huishoudelijke emissies terug te dringen.

InfoMeer info

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.