Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Uitstoot PAK's naar lucht

Uitstoot PAK's naar lucht door de huishoudens

 • benzo(a)pyreen (BaP) behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
 • verwarming met hout(kachels) is verantwoordelijk voor het merendeel van de uitstoot van BaP
 • de uitstoot door verwarming met steenkool en, in mindere mate, stookolie daalde sterk in de periode 2000-2019
 • de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en de verjonging van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Volgens de Green Deal Huishoudelijke houtverwarming, opgenomen in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030:

 • daling met minstens 50 % van de PAK’s-uitstoot door huishoudelijke houtverwarming in 2030 ten opzichte van 2016

toestandEmissiebron (2019)

De meeste huishoudelijke uitstoot van BaP was afkomstig van de verwarming van woningen:

 • houtverbranding had hierin een aandeel van 96 %
 • steenkool was de tweede belangrijkste bron met een aandeel van 3,6 %

 evolutieEvolutie

Het gedeelte van de BaP-uitstoot te wijten aan gebouwenverwarming met hout is toegenomen in de periode 2000-2019:

 • schommelingen tussen opeenvolgende jaren in de uitstoot door verwarming van woningen zijn te verklaren door variabele weersomstandigheden en dus verwarmingsbehoefte
 • er was wel een duidelijke afname van de uitstoot door verwarming met steenkool, vooral vanaf 2016
 • het aantal huishoudens met hout als verwarming steeg volgens de Energiebalans Vlaanderen 2000-2018
 • de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst

aanpakHoe pakken we dit aan?

In samenwerking met de sector werd een Green Deal huishoudelijke houtverwarming afgesloten. Hierin zijn o.a. de volgende maatregelen opgenomen:

Een uitgebreide rapportering over de stand van zaken is terug te vinden op de website van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

Wat is de maatschappelijke kost van verschillende technologieën voor woningverwarming?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.