Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Uitstoot dioxines naar lucht

Uitstoot dioxines naar lucht door de huishoudens

  • verwarming met hout(kachels) is de belangrijkste bron van dioxines
  • de uitstoot door verwarming met steenkool daalde sterk in de periode 2000-2019
  • de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Volgens de Green Deal Huishoudelijke houtverwarming, opgenomen in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030:

  • daling met minstens 50 % van de dioxine-uitstoot door huishoudelijke houtverwarming in 2030 ten opzichte van 2016

toestandEmissiebron (2019)

De voornaamste huishoudelijke bron van dioxines is de verwarming van woningen met hout (aandeel van 92 %).

 evolutieEvolutie

Er was een daling van de dioxine-uitstoot door de huishoudens in de periode 2000-2019: 

  • schommelingen tussen opeenvolgende jaren in de uitstoot door verwarming van woningen zijn te verklaren door variabele weersomstandigheden en dus verwarmingsbehoefte
  • de uitstoot door het gebruik van steenkool daalde, vooral vanaf 2016
  • het aantal huishoudens met hout als verwarming steeg volgens de Energiebalans Vlaanderen 2000-2018
  • de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst

aanpakHoe pakken we dit aan?

In samenwerking met de sector werd een Green Deal huishoudelijke houtverwarming afgesloten. Hierin zijn o.a. de volgende maatregelen opgenomen:

Een uitgebreide rapportering over de stand van zaken is terug te vinden op de website van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

Wat is de maatschappelijke kost van verschillende technologieën voor woningverwarming?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.