Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Uitstoot dioxines naar lucht

Uitstoot dioxines naar lucht door de huishoudens

  • Verwarming met hout(kachels) is de belangrijkste bron van dioxines.
  • De uitstoot door verwarming met steenkool daalde sterk.
  • De transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst.
Laatst bijgewerkt: mei 2024
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Volgens de Green Deal Huishoudelijke houtverwarming, opgenomen in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030:

Uitstoot 2022Doel 2030
Dioxines (t.o.v. 2016) - 26 % - 50 %

 toestandToestand in 2022

De voornaamste huishoudelijke bron van dioxines is de verwarming van woningen met hout (aandeel van 94 %).

 evolutieEvolutie

De dioxine-uitstoot door de huishoudens daalde in de periode 2005-2022: 

  • Schommelingen tussen opeenvolgende jaren in de uitstoot door verwarming van woningen zijn te verklaren door variabele weersomstandigheden en dus verwarmingsbehoefte.
  • De uitstoot door het gebruik van steenkool daalde, vooral vanaf 2016.
  • Het aantal huishoudens met hout als verwarming steeg volgens de Energiebalans Vlaanderen 2005-2022.
  • De transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst.

aanpakHoe pakken we dit aan?

In samenwerking met de sector werd een Green Deal huishoudelijke houtverwarming afgesloten. Deze werd beëindigd in oktober 2022. De publicaties, het voorbereidend onderzoekwerk, de kennisopbouw en andere bereikte resultaten van de Green Deal staan op de website van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming. In het vervolgtraject op de Green Deal zullen bijkomende maatregelen vastgelegd worden waarbij vooral ingezet worden op de uitfasering van de oudere en meest vervuilende houtkachels en open haarden. Voor het stoken van hout zijn er een aantal regels en adviezen.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.