Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Uitstoot fijn stof naar lucht

Uitstoot fijn stof (PM₁₀ en PM₂,₅) naar lucht door de huishoudens

 • verwarming met hout(kachels) is de belangrijkste bron van fijn stof PM10 en PM2,5
 • de uitstoot door verwarming met stookolie en vooral steenkool daalde sterk in de periode 2000-2019
 • de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Volgens de Green Deal huishoudelijke houtverwarming, opgenomen in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030:

 • daling met minstens 50 % van de uitstoot van PM10 en PM2,5 door huishoudelijke houtverwarming in 2030 ten opzichte van 2016

toestandEmissiebron (2019)

De meeste huishoudelijke uitstoot van fijn stof werd veroorzaakt door de verwarming van woningen:

 • met een aandeel van 88 % was de verbranding van hout de belangrijkste bron van fijn stof
 • de andere brandstoffen (aardgas, kolen, propaan-butaan-LPG en stookolie) hadden een gezamenlijk aandeel van 4 % in de huishoudelijke uitstoot van fijn stof

De overige huishoudelijke activiteiten (mobiele machines, bakken van vlees, barbecue [vlees bakken en verbranding houtskool], tabak roken en afsteken vuurwerk) waren verantwoordelijk voor de resterende 8 % van de uitstoot.

 evolutieEvolutie

Er is geen duidelijke trend in de totale huishoudelijke uitstoot van fijn stof in de periode 2000-2019:

 • schommelingen tussen opeenvolgende jaren in de uitstoot door verwarming van woningen zijn te verklaren door variabele weersomstandigheden en dus verwarmingsbehoefte
 • de uitstoot door verwarming met stookolie piekte in 2002 en neemt sindsdien af
 • de uitstoot door het gebruik van steenkool daalde, vooral vanaf 2016
 • het aantal huishoudens met hout als verwarming steeg volgens de Energiebalans Vlaanderen 2000-2018
 • de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst

aanpakHoe pakken we dit aan?

In samenwerking met de sector werd een Green Deal huishoudelijke houtverwarming afgesloten. Hierin zijn o.a. de volgende maatregelen opgenomen:

Een uitgebreide rapportering over de stand van zaken is terug te vinden op de website van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

Wat is de maatschappelijke kost van verschillende technologieën voor woningverwarming?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.