Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Gemiddeld kraanwaterverbruik gezinnen

Gemiddeld kraanwaterverbruik gezinnen

Een gezin in Vlaanderen bestaat in 2022 gemiddeld uit 2,3 personen. Dit gemiddeld gezin heeft een gemiddeld kraanwaterverbruik van 70 m³ per jaar of 84 liter per persoon per dag.

Gemiddelde verbruik

Gezinsgrootte / Aantal gedomicilieerden

Gemiddeld kraanwaterverbruik per jaar

Gemiddeld kraanwaterverbruik per gedomicilieerde per jaarGemiddeld kraanwaterverbruik per gedomicilieerde per dag
1 37 m³/jaar 37 m³/jaar 103 liter/dag
2 62 m³/jaar 31 m³/jaar 85 liter/dag
3 89 m³/jaar 30 m³/jaar 82 liter/dag
4 108 m³/jaar 27 m³/jaar 74 liter/dag
5 130 m³/jaar 26 m³/jaar 71 liter/dag
Gemiddeld gezin: 2,3 70 m³/jaar 31 m³/jaar 84 liter/dag

Bron: VMM Waterboek 2022- Kraanwater is water gefactureerd door waterbedrijven aan huishoudelijke abonnees en dus geen andere soorten water of eigenwaterwinners.

Het kraanwaterverbruik per persoon daalt met de gezinsgrootte. Een alleenstaande verbruikt gemiddeld 103 liter kraanwater per dag. In een 5 persoonsgezin wordt gemiddeld 71 liter kraanwater per gezinslid per dag verbruikt. Dit is het gevolg van schaalvoordelen bij waterverbruik voor de grotere gezinnen. Het deel dat wordt gebruikt om te koken, te wassen, en schoon te maken, stijgt immers niet proportioneel per extra persoon in het huishouden. 

GrafiekHoe berekenen we dit?

Het gemiddelde kraanwaterverbruik wordt berekend aan de hand van de door de waterbedrijven uitgestuurde waterfacturen. Deze data zijn verzameld in de Waterboeken. Enkel positieve facturen die betrekking hebben op een facturatieperiode tussen 10 en 14 maanden, met 1 wooneenheid en berekend met een progressieve tariefstructuur zijn meegenomen in de berekening. Deze selectie vertegenwoordigt 73% van alle huishoudelijke records.

Gebruiken de Vlaamse gezinnen veel kraanwater?

Het kraanwaterverbruik bij de gezinnen daalde jaar na jaar licht tot 2019.

Het kraanwaterverbruik van huishoudens steeg licht in 2020 en 2021. We stellen een stijging vast van zo’n 1 m³ per persoon in deze jaren. We vermoeden dat dit het gevolg is van de Covid-19 lockdown, waardoor gezinnen thuis meer kraanwater verbruikten. Er werd meer van thuis gewerkt, leerlingen kregen afstandsonderwijs …

In vergelijking met 2020-2021 daalt het verbruik opnieuw licht in 2022.

Grafiek met evolutie gemiddeld leidingwaterverbruik per jaar sinds 2011.

Hoeveel kraanwater heeft een gezin gemiddeld nodig?

Het gemiddeld kraanwaterverbruik van een gemiddeld gezin (2,3 personen) bedraagt in 2022 70 m³ per jaar ofwel 84 liter per persoon per dag. De minimum waterbehoefte voor een Vlaams gezin wordt geschat op 90 liter per dag voor een alleenstaande en 70 liter water per persoon per dag voor een koppel met twee kinderen. Deze informatie is terug te vinden in de studie Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur). Het vastgestelde gemiddelde kraanwaterverbruik ligt maar iets hoger dan het minimum noodzakelijke. 

De vergelijkende tabel van de International Water Association, toont dat het kraanwaterverbruik in België - alle regio’s samen - lager ligt dan alle andere Europese landen. 

Sterk verschillend gemiddeld jaarlijks kraanwaterverbruik over Vlaanderen

Er vallen grote verschillen op te tekenen voor het kraanwaterverbruik over Vlaanderen.

Het laagste jaarlijks gemiddeld kraanwaterverbruik wordt geregistreerd in Vleteren (40,5 m³ in 2022). In Schilde wordt het hoogste verbruik geregistreerd in hetzelfde jaar, met name 94,4 m³ kraanwater per gemiddeld gezin.

Het gemiddeld kraanwaterverbruik van de gezinnen in een groot deel van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen ligt lager dan het Vlaams gemiddelde van 70 m³ per jaar. Het gemiddeld kraanwaterverbruik van gezinnen in de provincie Antwerpen is hoger dan het Vlaams gemiddelde.

Deze regionale verschillen kunnen wellicht deels verklaard worden door meer of minder gebruik van ‘ander’ water (regenwater, grondwater).

Kaart Vlaanderen

Kaart jaarkraanwaterverbruik gemiddeld gezin per gemeente (m3 water/ jaar /gezin van 2.3 personen) Bron waterboeken 2022

Bekijk hier het gemiddelde kraanwaterverbruik in jouw gemeente.

Als het resultaat wordt aangegeven als ‘*’ dan wordt het resultaat niet weergegeven omwille van privacy-redenen.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.