Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Green Deal Brouwers blijven waterverbruik verminderen

Green Deal Brouwers blijven waterverbruik verminderen

23-03-2022
Bier brouwen vergt heel wat water. Daarom werkt de Green Deal Brouwers aan een duurzamer watergebruik in het productieproces. De deelnemende brouwers willen niet alleen minder water verbruiken, maar ook minder water oppompen uit grondwaterlagen in slechte toestand. In 2020 bespaarden ze zo in totaal 114.306 m³ water (ofwel 45 olympische zwembaden) en verminderden het grondwaterverbruik met 386.234 m³.

Green Deal bespaarde al 160 olympische zwembaden water

Zelfs in het moeilijke coronajaar 2020 namen de brouwers opnieuw heel wat acties. Op basis van hun  productiecijfers zien we een daling van het waterverbruik met 114.306 m³ ofwel 45 olympische zwembaden. De daling was wel minder uitgesproken dan in 2019, maar dat is een gevolg van de coronacrisis met  lagere productievolumes en een gewijzigde productmix.

Het verminderde waterverbruik werd in 2020 gerealiseerd door:

  • optimalisatie van de productie-installaties zoals nieuwe brouwzaal, gesloten watercircuit pompen, koeling via baden …
  • installatie van nieuwe vaten- en flessenlijnen (efficiëntere spoelmachine), start blikkenlijn
  • nieuwe waterhergebruikinstallaties op het gezuiverd afvalwater van de waterzuivering
  • aanpassen spoelregime ontijzeraars
  • inzet werfwater (bemaling) in het productieproces
  • ...

Sinds de start van de Green Deal Brouwers in september 2018 staat de teller van de Green Deal al op 403.386 m³ minder waterverbruik ofwel 160 olympische zwembaden. 

Logo Green Deal

Verschuiving van diep grondwater naar andere waterbronnen

De deelnemende brouwerijen die diep grondwater, oppompen bouwen hun impact op die grondwaterlagen verder af. Diep grondwater is water dat zich in ’de gespannen grondlagen’ bevindt, vaak op grote diepte en onder een ondoorlatende laag (bv. een kleilaag). Daardoor vullen ze maar zeer traag aan en kunnen ze door wateronttrekking uitdrogen.

In 2020 pompten de brouwerijen in totaal 386.234 m³ grondwater minder op, waarvan 45.413 m³ uit grondwaterlagen in slechte  toestand.  In de plaats van diep grondwater te gebruiken, schakelen de betrokken brouwerijen over op andere waterbronnen zoals leidingwater of ondiep grondwater.

Sinds de start van de Green Deal werd zo al 551.895 m³ minder grondwater verbruikt.

Meer over de resultaten van de Green Deal Brouwers lees je in het voortgangsrapport 2021 »

De Green Deal Brouwers startte in september 2018 en  loopt nog  tot september 2023. De Vlaamse Milieumaatschappij is de trekker van de Green Deal Brouwers, samen met de Belgische Brouwers, Fevia Vlaanderen, het Vlaams departement Omgeving, Vlakwa en  zestien brouwers.

Meer info over de Green Deal Brouwers »

Deelnemende brouwerijen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.