Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2022 / Green Deal Sportdomeinen schiet uit de startblokken

Green Deal Sportdomeinen schiet uit de startblokken

10-03-2022
Met de Green Deal Sportdomeinen zetten de VMM, Sport Vlaanderen, Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse Sportfederatie in op vier thema’s: sportinfrastructuur, bodem en water, biodiversiteit en economische groei/materialen/grondstoffen. Tijdens een inspiratiesessie op 11 maart worden de initiatiefnemers en de betrokken actoren voor het eerst samengebracht om kennis te maken en concrete voorstellen uit te wisselen. Het startschot voor een verregaand engagement van 3 jaar.

Pesticidereductie en goede waterhuishouding

De VMM zet met de Green Deal maximaal in op een minimum aan chemische middelen om buitensportterreinen te onderhouden. We willen onze schouders zetten onder verdere innovatie en verspreiding van kennis. Het beleid rond pesticiden is gericht op een duurzaam gebruik waarbij in sommige situaties nog via afwijkingen gebruik gemaakt kan worden van pesticiden. Verdere reductie van het totaal aantal gebruikt werkzame stof is een belangrijke indicator binnen de green deal. Een verminderde impact op biodiversiteit en omgeving moet het resultaat zijn.

Wie sport zegt, zegt ook water. Heel wat sportondergronden hebben nood aan water om hun kwaliteit te behouden. Ze maken daarbij ook deel uit van grotere ecosystemen. De Green Deal wil aansluiting maken met bestaande beleidsinitiatieven, en bijdragen aan een duurzaam waterbeheer op die sportdomeinen.

Wat je samen doet, doe je meestal beter

Naast de initiatiefnemers worden er ook andere actoren betrokken. Zo sluiten ook De Watergroep, Farys, groenaannemingsbedrijf Krinkels, het Agentschap voor Natuur en Bos, Stad Antwerpen, Vlario, Vlakwa, Ugent en Centrum Duurzaam Groen aan als co-creators/experten. Er zijn ook tal van organisaties die hun netwerken zullen inschakelen om te delen en te supporteren.

Marathon, geen sprint

De Green Deal convenanttekst werd in februari ondertekend door alle partijen en een inspiratiesessie op 11 maart trapt de activiteiten af voor de komende drie jaar. Het is natuurlijk niet te laat om nog in te stappen tijdens de komende drie jaar. Heb je een concreet idee en wil je dat omzetten in een engagement? Neem dan zeker contact met een van de initiatiefnemers of andere partijen. Misschien geef je met je project een belangrijk duwtje richting de eindstreep!

Neem zeker een kijkje op Green Deal Sportdomeinen »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van maart 2022.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.