Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates

Nieuws van het Schulensmeer

Hoe staat het met het project Life Delta op het terrein?

Verdieping van de zandvang afgerond

De zandvang heeft nu opnieuw een waterdiepte van bijna 5 meter. Hierdoor kan er terug efficiënter sediment worden afgevangen dat bij overstromingen wordt meegevoerd door de Demer. Op die manier vermijden we de volgende jaren(?) een vertroebeling en egale verondieping van de rest van het Schulensmeer.

Lees verder...

Uitgraven vispaaigracht

Deze week startte de aannemer met het uitgraven van de vispaaigracht ten noordoosten van het meer. Het plan is om vanuit deze vijver een 800 meter lange gracht aan te leggen, tot aan de jeugdhengelvijver ter hoogte van ’t Vloot.

Lees verder...

Drijvende baggerinstallatie voor uitdiepen zandvang

Deze week komt de baggerinstallatie op de werf. Met deze drijvende installatie verdiepen we de zandvang tot haar oorspronkelijke diepte van 5 meter. Zo kan ze haar essentiële rol blijven vervullen: sediment (vooral zand en leem) opvangen dat meekomt met het overstromingswater uit de Demer.

Lees verder...

Aanleg dijk naar het grote eiland

Bij de aanleg van het Schulensmeer werden twee eilanden aangelegd: een groot en een klein. Het grote eiland wordt binnenkort ingericht om deel uit te maken van een uitgestrekte rietmoeraszone. Om het eiland bereikbaar te maken leggen we momenteel een dijk aan.

Lees verder...

Waterkwaliteit permanent onder de loep

De voorbije zomer installeerden we al een automatische meetsonde om de waterkwaliteit in de gaten te houden. Maar onze collega's gaan ook gewoon zelf te water om manuele metingen te doen. De resultaten zijn perfect normaal voor deze periode van het jaar.

Lees verder...

Ecologische herinrichting Schulensmeer geeft kansen aan natte natuur

De Vlaamse Milieumaatschappij is gestart met de ecologische herinrichting van het Schulensmeer. Er vinden ingrijpende graafwerken plaats om het onderwatermilieu te verbeteren en het leefgebied van moeras- en weidevogels te herstellen. Ook het waterbergende vermogen neemt hierdoor toe. De werken gebeuren binnen het Europese LIFE Delta project en eindigen in 2022.

Lees verder...

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

   logo Life project Demer Delta    Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.