Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Noordelijke hengelinfrastructuur bijna klaar

Noordelijke hengelinfrastructuur bijna klaar

09-06-2021
De herinrichtingswerken aan het Schulensmeer vlotten goed. De werken kunnen vermoedelijk dit najaar afgerond worden

De voorbije weken is er zeker niet stilgezeten aan het Schulensmeer. De herinrichting wordt steeds meer zichtbaar. Zo is de hengelinfrastructuur ten noorden van het meer is grotendeels afgewerkt. Op sommige locaties dienen nog extra treden en dolomiet geplaatst te worden alsook extra breuksteen ter bescherming van de hengelplaatsen. Vermoedelijk kunnen deze tegen het bouwverlof vrijgegeven worden aan recreanten.

Foto van de nieuwe hengelplaats in het noordelijke deel     Foto van de nieuwe hengelplaats in het noordelijk deel 

Het geruimde sediment van de zandvang is vanuit het tijdelijke ontwateringsbekken verplaatst naar de definitieve locatie aan ‘de pijpekop’. Het zal mee gebruikt worden voor de aanleg van het rietmoeras, afgedekt met een laag zand. 

Ter hoogte van de toekomstige rietmoerassen op de zuidkant van het meer zijn er al enkele zones afgewerkt en voorzien van rietaanplanting en vraatbescherming tegen ganzen. Zodra het riet volgroeid is, zal de vraatbescherming opnieuw worden weggenomen. In de zuidelijke zones van het meer werkt de aannemer de komende maanden verder aan de rietaanplant en vraatbescherming. 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.