Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Daling waterpeil voor start grondwerken aan het rietmoeras

Daling waterpeil voor start grondwerken aan het rietmoeras

18-11-2020
Je hebt het misschien al gemerkt: de afgelopen dagen hebben we het waterpeil van het Schulensmeer lichtjes laten dalen. Binnenkort starten immers de grondwerken voor de aanleg van het rietmoeras.

Door een aangepaste stuwhoogte hebben we nu een waterpeil dat een 30 cm lager ligt als normaal. Dat is gemakkelijker voor het uitvoeren van de grondwerken.

Na de werken laten we het waterpeil opnieuw stijgen. Vanaf dan voeren we een aangepast peilbeheer waarbij het basispeil van het Schulensmeer doorheen het jaar 40 à 50 cm mag schommelen: hoger in de winter, lager in de zomer.

 

Grafiek van het gedaalde waterpeil in SchulensmeerZo volgt het Schulensmeer beter de natuurlijke grondwaterschommelingen van de omgeving. Dat is nodig om tijdens de winter de grondwaterreserves in het omliggende Schulensbroek op peil te houden en het riet langs de oevers gezond te houden.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

  logo Life project Demer Delta    Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.