Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Aanleg ontwateringsbekken voor ruiming zandvang

Aanleg ontwateringsbekken voor ruiming zandvang

26-11-2020
Voor een gezond onderwatermilieu in het Schulensmeer verzetten we hemel en aarde, maar vooral heel veel zand. Door het uitbaggeren tot haar oorspronkelijke diepte zal de zandvang weer optimaal functioneren.

Hierdoor kan het sediment dat samen met het Demerwater binnenkomt weer maximaal bezinken. Troebel water in het Schulensmeer wordt hiermee vermeden. Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van het sediment voldoende is om te herbruiken voor de aanleg van het rietmoeras.

Op dit moment leggen we een bekken aan waarin het ruimingsmateriaal uit de zandvang kan uitdrogen. Hierdoor wordt het gemakkelijker hanteerbaar voor de aanleg van het rietmoeras. Foto van de aanleg van ontwateringsbekken aan het SchulensmeerZo blijft de kwaliteit van het onderwatermilieu optimaal.

De baggerwerken starten midden december. Een tijdelijke drijvende baggerleiding zal het ruimingsmateriaal tot aan het uitwateringsbekken brengen.  Interessant weetje: we zullen zo’n 20.000 m3 sediment uit de zandvang halen, 5% van de totale hoeveelheid grond die verzet zal worden.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

   logo Life project Demer Delta    Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.