Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Afgraven zanddepots essentieel voor herstel van natte natuur

Afgraven zanddepots essentieel voor herstel van natte natuur

13-11-2020
De oorspronkelijke natte natuur van het Schulensmeer raakte bedolven onder tonnen zand door zandwinningswerken in de jaren ’80. Het afgraven van deze zanddepots is essentieel voor het herstel ervan.

Nu de begroeiing verwijderd is, zie je pas hoe nefast dit is. Op sommige plaatsen zijn deze onnatuurlijke zandophopingen meer dan 6 meter hoog. Ze nemen al jarenlang de plaats in van natte natuur, met alle bijhorende fauna en flora. Op onderstaande dronebeelden kan je zien hoe noodzakelijk deze werken zijn.

 

De volgende maanden graven we deze zanddepots af: deels tot op het oorspronkelijke terreinniveau om natte graslanden te herstellen en deels tot onder het waterpeil van het Schulensmeer om rietmoeras te ontwikkelen. Met de vrijgekomen grond leggen we een ondiepe zone aan in het Schulensmeer waar zich rietmoeras en waterplanten zullen ontwikkelen. Zo herstellen we het leefgebied van zeldzame moeras- en weidevogels, maken we ruimte vrij voor waterberging en verbetert de waterkwaliteit van het Schulensmeer. Het opnieuw herstellen van natte natuurgebieden of wetlands is essentieel in de strijd tegen de effecten van de klimaatopwarming.

 Luchtbeeld van de enorme hoeveelheid af te graven zand aan het Schulensmeer

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

   logo Life project Demer Delta      Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.