Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Aanleg dijk naar het grote eiland

Aanleg dijk naar het grote eiland

03-12-2020
Bij de aanleg van het Schulensmeer werden twee eilanden aangelegd: een groot en een klein. Het grote eiland wordt binnenkort ingericht om deel uit te maken van een uitgestrekte rietmoeraszone. Om het eiland bereikbaar te maken leggen we momenteel een dijk aan.

Omwille van de geïsoleerde ligging, is het grote eiland zeer geschikt om een verstoring- en roofdiervrij deel van het rietmoeras te vormen, waar moerasvogels tot broeden kunnen komen.

Om het eiland bereikbaar te maken voor de werken, brengen we momenteel  grond in het Schulensmeer om een verbinding te maken tussen de oever en het eiland. Deze dijk steekt boven het waterpeil uit, maar wordt na inrichting van het eiland opnieuw afgegraven tot onder het waterpeil zodat zich riet en waterplanten kunnen vestigen in het ondiepe water.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.