Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Archeologisch onderzoek aan het Schulensmeer

Archeologisch onderzoek aan het Schulensmeer

24-11-2020
Aan onze werken bij het Schulensmeer zijn archeologen volop aan de slag met landschappelijk bodemonderzoek. Hierin worden geschikte locaties opgespoord via manuele boringen en sleuvenonderzoek met een kraan
Maandag 23/11 startten archeologen met een sleuvenonderzoek ter hoogte van "de pijpesteel" aan de zuidkant van het meer. Daarbij richt men zich specifiek tot de aanwezige donken op basis van voorgaand booronderzoek. Donken zijn hoger gelegen locaties binnen overwegend nat gebied. Ze worden gekenmerkt door geel dekzand en er is de verwachting dat daar kampementen uit het mesolithicum en eventueel neolithicum aanwezig zijn.
Foto archeologisch onderzoek aan het SchulensmeerDe archeologen voeren momenteel het landschappelijk bodemonderzoek uit. Hierin worden geschikte locaties opgespoord door middel van manuele boringen en een sleuvenonderzoek met een kraan. Door voorzichtig met een kraan sleuven te trekken doorheen deze historische donken onderzoekt men of er sporensites aanwezig zijn.
Indien er archeologische sporen worden aangetroffen kan men een vervolgonderzoek uitvoeren. Indien er geen sporen worden aangetroffen wordt het terrein vrijgegeven voor de eigenlijke uitvoering van de werken.


De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

   logo Life project Demer Delta     Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.