Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Verdieping van de zandvang afgerond

Verdieping van de zandvang afgerond

12-03-2021
De zandvang heeft nu opnieuw een waterdiepte van bijna 5 meter. Hierdoor kan er terug efficiënter sediment worden afgevangen dat bij overstromingen wordt meegevoerd door de Demer. Op die manier vermijden we de volgende jaren(?) een vertroebeling en egale verondieping van de rest van het Schulensmeer.

De verdieping van de zandvang aan het Schulensmeer werd afgerond. De baggerboot en -leiding worden volgende week afgevoerd.

Met behulp van sonarmetingen werd de diepte van de zandvang nauwkeurig opgemeten voor en na de werken. In totaal werd er 23.855 m³ sediment weggebaggerd. Dit sediment werd verpompt naar een omdijkt terrein ter hoogte van de zanddepot tegenover ‘t Vloot waar het wordt ontwaterd vooraleer verder te verwerken.

Illustratie van de diepte van de zandvang in Schulen voor de werken in 2021 Illustratie van de diepte van de zandvang in Schulen na de baggerwerken in 2021

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.