Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Herinrichtingwerken Schulensmeer afgerond

Herinrichtingwerken Schulensmeer afgerond

01-12-2022
De herinrichtingswerken van het Schulensmeer zijn afgerond. Op de luchtfoto’s zie je dat de eilandjes stilaan met riet beginnen te begroeien.

Sinds de droge zomer van 2022 steeg het waterpeil zo’n 30 cm. Met toekomstige neerslag in het achterhoofd zal het peil in de winterperiode nog verhogen tot 50 cm. Hierdoor zullen de eilandjes op termijn bijna volledig onder water komen wat belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het riet.

Sfeerbeeld herinrichting Schulensmeer

Sfeerbeeld herinrichting Schulensmeer  Sfeerbeeld herinrichting Schulensmeer  Sfeerbeeld herinrichting Schulensmeer

Bescherming tegen ganzenvraat

De paaltjes en linten op de eilandjes zijn nog steeds aanwezig. Dit beschermt de jonge rietaanplant de eerste jaren tegen vraat door ganzen. Van zodra de rietvegetatie volgroeid is, verdwijnt deze bescherming.

Sfeerbeeld herinrichting Schulensmeer

Sfeerbeeld herinrichting Schulensmeer Herinrichting Schulensmeer afgerond Sfeerbeeld herinrichting Schulensmeer

Komst van doelsoorten

Het gebied trekt heel wat interessante (vogel)soorten aan. De nieuwe situatie werkt dit mee in de hand. Het is echter nog te vroeg om over duidelijke resultaten te spreken. De beoogde moerasvogels (roerdomp, bruine kiekendief…) zijn zeer schuw en kieskeurig en zullen waarschijnlijk pas als broedvogel opduiken zodra de rietvegetatie meer ontwikkeld is.

Meer over het project »

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.