Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Indrukwekkend geulenpatroon Schulensmeer zichtbaar

Indrukwekkend geulenpatroon Schulensmeer zichtbaar

17-05-2022
Aan het Schulensmeer naderen we we stilaan de afronding van de herinrichtingswerken. Door de lage stand van het meer is het geulenpatroon prachtig zichtbaar vanuit de lucht.

We zouden het bijna vergeten maar door de natte wintermaanden en verschillende vullingen van het wachtbekken, konden we een tijdje niet verder werken aan de herinrichting van het Schulensmeer. De huidige lage waterstand biedt heel wat betere werkomstandigheden en zorgt ook voor een mooi zicht op het geulenpatroon. Dit levert prachtige luchtbeelden op die wat ons betreft niet hoeven onder te doen voor de palmeilanden van Dubai 🌴.

Foto Schulensmeer geulenpatroon

Afbeelding 4 geulenpatroon Schulensmeer    Afbeelding geulenpatroon Schulensmeer detail

Deze zones zullen in de toekomst onder water komen.

Rietaanplant doorstaat overstromingen

De rietaanplant heeft de overstromingen, de vullingen van het wachtbekken en de huidige droogte voorlopig tamelijk goed doorstaan. Vanaf de aangeplante kluiten zal het riet zich in enkele jaren uitbreiden tot een dicht rietmoeras. Van zodra de inrichtingswerken afgerond zijn, kan het niveau van het meer op een hoger peil gehouden worden wat de rietgroei zal bevorderen.

Afbeelding rietaanplant Schulensmeer overzicht

In de komende weken werkt de aannemer verder aan de uitgraving van het vroegere grote eiland en de aanleg van de onderwatertaluds van de “pijpekop”. Tenslotte wordt er ook in deze zones nog riet aangeplant. 

 Afbeelding uitgraven eiland Schulensmeer

Herstel hengelplaatsen

Voor de heropstart van het visseizoen in juni zal de aannemer ook de door de storm beschadigde hengelplaatsen nog herstellen.

 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.