Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / 12600 aanplantingen om leefgebieden Schulensbroek te verbeteren

12600 aanplantingen om leefgebieden Schulensbroek te verbeteren

11-02-2022
Binnen het Life-Delta project werkten we de afgelopen weken in en rond het Schulenbroek om leefgebieden van bedreigde soorten te behouden en beschermen.

In de omgeving van het Schulensbroek zijn de voorbije weken een 100-tal kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, struweel, kleine bosjes en knotbomenrijen aangeplant. In totaal kwam dit op 12.600 stuks plantgoed, verspreid over 17 soorten inheemse bomen en heesters. Deze landschapselementen zijn gericht aangeplant om het leefgebied van beschermde soorten te verbeteren.

Leefgebied van de Grauwe Klauwier

aanplzntingen schulensbroekEen groot deel van de aanplant bestaat uit eenstijlige meidoorn en sleedoorn. Dit soort doornige struiken maakt een belangrijk deel uit van de biotoop van de Grauwe klauwier. Dit is een typische vogelsoort van kleinschalige landschappen met structuurrijke graslanden en hagen. Dankzij gerichte beheermaatregelen van afgelopen jaren doet de Grauwe klauwier het  gelukkig weer beter in het Schulensbroek. Heel wat andere vogels en insecten zullen eveneens van deze houtkanten profiteren.

Migrerende beestjes helpen overbruggen

Ter hoogte van het Gulkerveld zijn 54 nieuwe knotwilgen gepoot. Later in 2022 komen hier ook nog 7 nieuwe poelen voor kamsalamander. 

Afbeelding_Schulenbroek-aanplanting-3

Deze soort is verdwenen uit het Schulensbroek, maar komt in de buurt nog voor. Knotbomenrijen, hagen en ruigere perceelranden vormen onder andere corridors in het landschap waarlangs kamsalamanders kunnen migreren tussen hun overwinteringsgebieden en voortplantingspoelen. Hopelijk voelt de kamsalamander zich binnenkort weer thuis in het Schulensbroek.

Ook steenuiltjes en vleermuizen profiteren op termijn van knotwilgen, er komen namelijk al vrij snel gaten en spleten in de stammen van knotwilgen.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.