Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Life Delta verbetert waterbeheer en natuur in Schulens- en Webbekomsbroek

Life Delta verbetert waterbeheer en natuur in Schulens- en Webbekomsbroek

De Demerdelta is een samenvloeiingsgebied van verschillende beken die een uniek overstromingslandschap vormen. Daarom besteedt het project bijzondere aandacht aan het ontwikkelen van een multifunctioneel waterbeheer en een sterkere natuur.

Wat en waarom?

De mens drukte in de loop der tijd sterk zijn stempel op dit landschap. Door het verleggen en indijken van waterlopen werd het gebied ontgonnen tot een uitgebreid complex van hooilanden. De afgelopen decennia ging het weidse beemdenlandschap met waardevolle graslanden echter grotendeels verloren door een te intensief beheer, de aanplant van populierenplantages en de aanleg van het Schulensmeer.

De natuurlijke waterbergende functie, met hoge grondwaterstanden en regelmatige overstromingen, aangetast. Dit is niet enkel nadelig voor de mens, maar ook voor de natuur. Life DELTA wil de leefgebieden van bedreigde soorten opnieuw verbeteren, met aandacht voor een veilig en multifunctioneel waterbeheer. 

Lees er meer over in de projectfolder

Doel van LIFE Delta

Met dit project richten we ons op een aantal specifieke doelsoorten en hun leefgebieden zoals onder andere aan graslanden, riet- en moeraslanden, vijvers en waterlopen, waarvan het merendeel als Europees habitat beschermd is. Hiervoor is een waaier aan concrete herstelacties vooropgesteld.

  • Herstel van een meer natuurlijke waterhuishouding
  • Afgraven van de zanddepots
  • Ontwikkeling en herstel van rietmoeras en natte graslanden
  • Herinrichting van grachtenstelsels
  • Landschapsherstel 
  • Versterken van de belevingswaarde van het gebied door de inrichting van wandelpaden, hengelfaciliteiten etc…

 De VMM zorgde binnen dit project onder andere voor de afgraving van de zanddepots en de aanleg van rietmoeras aan en in het Schulensmeer. De verbluffende metamorfose kan je hieronder bekijken. 

LIFE Delta in Europa

LIFE Delta wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE Projects programma.

Projectpartners
België

Vlaamse Milieumaatschappij

Agentschap Natuur en Bos

Natuurpunt

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Type project: Life Projects Programma

Looptijd van het project: 01/09/2016 - 31/12/2023

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

   logo Life project Demer Delta       Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.